Publicerad: 2018-12-19 15:41 | Uppdaterad: 2018-12-19 15:43

Alvin Brodin får årets stipendium från Carl Tullus minnesfond

Alvin Brodin

Alvin studerar termin 10 på läkarlinjen och är doktorand vid Institutionen vid neurovetenskap, Lars Olsons laboratorium.

Han forskar på hjärnans plasticitet, hur erfarenheter påverkar hjärnan arkitektur och funktion. Alvin är speciellt intresserad av Nogo receptor 1 (NgR1), en receptor som hämmar tillväxt av nervceller. Alvins handledare är Tobias Karlsson, Senior Lab Manager.

Alvin tilldelades stipendiet på 10 000 kr vid Medicinska Föreningens Luciabal. Carl Tullus minnesfond har sedan 2008 årligen delat ut stipendium till en forskande läkarstudent/doktorand.

Carl Tullus minnesfond
Stipendiet instiftades för att hedra minnet av Carl Tullus, läkare, doktorand och engagerad medlem av Medicinska Föreningen, som omkom 2006 26 år gammal. Stipendiet på 10 000 kronor delas sedan 2008 ut till en forskande läkarstudent vid Karolinska Institutet.