Publicerad: 2022-10-17 09:02 | Uppdaterad: 2022-10-24 10:32

Allvar och skratt när professorer installerades

Samlingsbild på alla nya professorer.
Totalt installerades 21 nya KI-professorer och 13 adjungerade professorer välkomnades under professorsinstallationen den 13 oktober. Foto: Rickard Kilström

Att vilja rädda liv. Att inspirera nästa generation studenter. Och vara sjukt sugen på buffén utanför aulasalen. Alla känslor rymdes när ett gäng nya professorer installerades på KI.

Den 13 oktober 2022 var det dags för installation av 21 nya KI-professorer och välkomnande av 13 adjungerade professorer i en blomstersmyckad Aula Medica. Rektor Ole-Petter Ottersen välkomnade genom att tala om den ödmjukhet han känt under de senaste pandemiåren som visat hur sköra vi är när krisen slår till, både som individer och samhälle.

– Men jag är också stolt över allt som KI kunnat bidra med. KI:s forskare har hittills varit med på över 800 vetenskapliga artiklar om covid-19, många har gjorts i samarbete med våra partnersjukhus i regionen, sa han.

En nybliven professor vars forskning påverkades mycket under pandemin är Gerald McInerney vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, MTC.

– Vi la allt åt sidan och jobbade bara med covid-19-projekt. Jag är mycket glad över att vi medverkat till att ta fram ny kunskap på området, sa han i den film som presenterade honom och hans forskning.

Liknar forskning med tennis och matlagning   

Tre professorer har just fått dilpom av KI:s rektor.
Gerald McInerney, Anders Kvanta och Johan Hartman under professorsinstallationen. Foto: Rickard Kilström

Inte bara han utan alla 21 professorer presenterades i varsin film där forskning bland annat jämfördes med matlagning (kräver noggrann planering men samtidigt öppenhet för improvisation och det okända), polisutredningar (alla dörrar måste öppnas och alla stenar måste vändas på så att vi vet att resultaten stämmer) och tennis (glädje, lust, energi och samarbete). Många av professorerna lyfte drivkraften att kunna hjälpa människor till en bättre hälsa om det så handlade om att rädda blödarsjuka i låginkomstländer, hjälpa unga med hjärtproblem eller hitta nya behandlingar mot MS.

– För mig finns inget bättre än att rädda synen på en patient som riskerat mista den, sade Anders Kvanta, ny professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap.  

Rektor var inne på samma spår och menade, i enlighet med KI:s vision Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla, att KI ska bidra med ny kunskap, bland annat genom grundforskning, men också genom att agera globalt för allas bättre hälsa, även kommande generationers.

– Detta innebär stora utmaningar och det skulle vara hybris att tro att KI kan lösa världens problem. Men det vore fegt att inte försöka, sa han och pekade på de nyblivna professorernas möjlighet att pusha forskningsfronten framåt och samtidigt påverka en hel ny generation genom utbildning.

Kunskap skapar frågor

Nyblivna professorn Rimma Axelsson vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, MMK, som forskar om nya målinriktade behandlingar inom cancer – precisionsmedicin – berörde publiken med sin film. Hon genomgår själv en cancerbehandling och berättar att hon ska in på en ny behandlingsomgång dagen efter installationen.

–Jag är ingen lätt cancerpatient. Jag ifrågasätter mycket hela tiden, exempelvis att jag ska behöva ta mediciner med svåra biverkningar som enbart visat sig ge några veckors längre överlevnad, sa hon.

Även tio priser och utmärkelser delades ut under ceremonin, bland annat ett för i år nyinstiftat pris för innovation och nyttiggörande som gick till professor Staffan Holmin vid institutionen för klinisk neurovetenskap (som tyvärr inte kunde närvara).

Underhållningen levererades av Fröken Elvis, en grupp musiker som med kluriga texter och snygga arrangemang tolkar Elvis på svenska, samt de unga syskonen Pellbäck – Hansine på violin och Herman på piano – som imponerade genom att spela ett stycke av den polske tonsättaren Henryk Wieniawski. När klockan passerade 19 var det dags för sluttalet av nyblivne professorn Brjánn Ljótsson.

Brjánn Ljótsson står vid blomstersmyckat talarpodie och blickar ut mot publiken.
Professorn Brjánn Ljótsson höll sluttalet på installationshögtiden den 13 oktober 2022. Foto: Rickard Kilström

– Jag är jättehungrig, inledde han och fick skratt från publiken som höll med.

Brjánn Ljótsson berättade kort om sin forskning om KBT via internet som mötte stort motstånd i början av hans karriär för cirka 20 år sedan men som idag är en vetenskapligt erkänd och etablerad behandlingsform för att lindra symtom vid till exempel IBS och forskning visar lovande resultat vid förmaksflimmer och atopiskt eksem.

– Det roligt att se att behandlingarna hjälper personer att få bättre livskvalitet, till exempel äldre med förmaksflimmer som vågar passa barnbarn och åka till sommarstugan igen. Det känns meningsfullt att kunna hjälpa folk att våga leva livet, sa han.

Och, tillade:

– Bara så att ni vet, jag kommer stanna på KI tills ni släpar ut mig härifrån.

Kristina Haugaa in the foreground, holding her diploma and smiling. Lars E Eriksson is in the background.
Nyblivna professorerna Kristina Haugaa och Lars E Eriksson.
Woman in doctoral hat holding in a diploma.
Adjungerad professor Agneta Wikman under professorsinstallationen.
Jorge Ruas gets diploma from KI's President.
Jorge Ruas uppmärksammades för att ha tilldelats Medicine Dr Axel Hirsch pris 2022.
KI's President shakes hands with Kevin Eva.
Professor Kevin Eva uppmärksammas för att ha tilldelats KI:s pris för forskning i medicinsk pedagogik, KIPRIME.
Annika Östman Wernerson stands at the floral podium.
Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning, höll tal under professorsinstallationen.