Publicerad: 2017-06-27 17:05 | Uppdaterad: 2019-12-02 10:45

Akupunktur ökar inte fertiliteten hos kvinnor med PCOS

Behandling med akupunktur har ingen effekt på ofrivillig barnlöshet som beror på polycystiskt ovariesyndrom, PCOS. Den mest effektiva behandlingen vid PCOS är läkemedelsbehandling med klomifen. Det visar en forskningsstudie gjord i ett internationellt samarbete vid Heilongjiang University of Chinese Medicine, Kina, där Karolinska Institutet deltagit. Studien publiceras nu i JAMA.

Elisabet Stener-Victorin, professor vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har höga nivåer av manligt könshormon i blodet och därmed oregelbundna ägglossningar, vilket gör att de kan ha svårt att bli gravida. Tidigare studier har visat att akupunkturbehandling sänker höga nivåer av manligt könshormon och ger mer regelbundna ägglossningar.

En ny studie, genomförd av ett internationellt team, har undersökt om akupunkturbehandling även ökar antalet graviditeter och antalet födda barn hos kvinnor med PCOS som försöker bli gravida. Syftet var att studera om akupunktur kan användas som ett alternativ eller ett tillägg till klomifenstimulering, en läkemedelsbehandling som är effektiv men som ger biverkningar.

Tusen kvinnor i klinisk prövning

Studien genomfördes vid Heilongjiang University of Chinese Medicine av ett internationellt team med forskare från Kina, USA, Hongkong och Sverige under 2012–2015. Totalt var 27 sjukhus involverade.

1 000 kvinnor delades in i fyra grupper. Två grupper fick aktiv akupunkturbehandling i kombination med antingen klomifenstimulering eller placebo och två grupper fick en kontrollbehandling där akupunkturnålarna var färre och placerades ytligt utan att stimulera, också i kombination med antingen klomifenstimulering eller placebo.

Få negativa biverkningar

Resultatet visar att akupunktur inte är en effektiv infertilitetsbehandling för kvinnor med PCOS som försöker bli gravida. Akupunktur påverkade inte heller effekten av klomifenstimulering.

– Detta är viktig information eftersom många kvinnor vill använda akupunktur för att bli gravida. Om man har PCOS och vill bli gravid är läkemedelsbehandling mest effektivt. Men för kvinnor som inte vill bli gravida just nu, men har oregelbunden ägglossning och andra symtom som är kopplade till höga nivåer av manligt könshormon, kan akupunktur användas för att lindra symtom då metoden har få negativa biverkningar, säger Elisabet Stener-Victorin, docent och forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, och tidigare gästprofessor vid Heilongjiang University of Chinese Medicine.

Publikation

Effect of Acupuncture and Clomiphene in Chinese Women With Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized Clinical Trial.
Wu XK, Stener-Victorin E, Kuang HY, Ma HL, Gao JS, Xie LZ, et al
JAMA 2017 06;317(24):2502-2514