Publicerad: 2021-06-23 08:36 | Uppdaterad: 2021-06-23 08:48

9,8 miljoner kronor från Hjärnfonden till MBB

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB) tilldelas 9,8 miljoner kronor i anslag från Hjärnfonden. Det är sammanlagt 5 projekt vid institutionen som tar emot forskningsstöd från den ideella insamlingsstiftelsen.

Karolinska Institutet tilldelas 42% av de 106 miljoner i årets utdelning av forskningsanslag. Av 38 projekt vid KI finns 5 vid MBB:

  • Ulrika Marklund beviljas 1,6 miljoner kronor för projektet ”Enteriska nervnätverk och deras integrering med tarm-hjärna axeln”.
  • Nils-Göran Larsson beviljas 1,2 miljoner kronor för projektet ”Funktionella studier av CHCHD2, en ny gen som orsakar Parkinsons sjukdom”. Medsökande är Roberta Filograna.
  • Ulf Eriksson beviljas 1,6 miljoner kronor för projektet ” Utveckling av stroke och Alzheimer´s sjukdom vid diabetes”. Medsökande är Ingrid Nilsson och Linda Fredriksson.
  • Jens Hjerling-Leffler beviljas 3 miljoner kronor för projektet ” Dissektion av polygenisk risk för schizofreni: genetik till experiment.”
  • Per Uhlén beviljas 2,4 miljoner kronor för projektet ” 3D imaging av cellsignalering i traumatisk ryggmärgsskada”.

Om Hjärnfonden

Hjärnfonden samlar in pengar till forskning och information om hjärnan, dess kapacitet och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Vi delar ut stipendier och anslag till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning. Vi arbetar också för att öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten genom information, föreläsningar och seminarier. Hjärnfondens samlade verksamhet har inga statliga bidrag och är helt beroende av ekonomiska bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser. Vi har ett s.k. 90-konto, detta innebär att Svensk Insamlings­kontroll kontrollerar verksamheten.