Publicerad: 2020-01-22 11:00 | Uppdaterad: 2020-01-22 12:54

9 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen

Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats medel från Sjöbergsstiftelsen. Stiftelsen främjar forskning med inriktning mot cancer, hälsa och miljö.

Anslagen delas ut under en treårsperiod. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas.