Publicerad: 2020-02-04 13:16 | Uppdaterad: 2020-02-04 16:36

600 000 öronmärkta kronor delas ut till suicidpreventiv forskning

Psykiatrifonden har just delat ut forskningsanslag till fyra svenska projekt med pengar öronmärkta för suicidpreventiv forskning donerade av Suicide Zero. Lotfi Khemiri vid Karolinska Institutet ansvarar för ett av projekten och undersöker sambandet mellan substansberoende och självmordsrisk.

Portrait of Lotfi Khemiri
Lotfi Khemiri är verksam vid både Medicinsk epidemiologi&biostatistik och Klinisk neurovetenskap. Foto: privat

De övriga projekten undersöker bland annat samband mellan relationen mellan D-vitamin, inflammation och suicidalitet, effekten av brukarstyrda inläggningar för personer med långvarig överhängande självmordsrisk och självskadebeteende samt hur online-trakasserier och -mobbning påverkar ungdomars depressionssymtom och självmordstankar. 

I Sverige har man observerat en oförändrad nivå av självmord de senaste tio åren med cirka 1 500 personer per år som tar sitt liv. Självmord har länge betraktats som ett delsymtom på psykisk sjukdom och har varit ett underprioriterat område, tillsammans med den psykiatriska vården och insatser mot psykisk ohälsa i stort. Med Suicide Zeros donation till Psykiatrifonden på 600 000 kronor öronmärkta för suicidforskning hoppas man att starta en ny väg för finansiering.

Lotfi Khemiri, med.dr. vid Karolinska Institutet och ST-läkare, tilldelas nu 300 000 kronor för sitt forskningsprojekt med fokus på hur sambanden ser ut mellan alkohol- och drogberoenden och självmordsrisk. Genom att studera flera svenska register kommer Khemiri att undersöka självmordsrisken hos personer med substansberoende, samtidig annan psykisk sjukdom samt betydelsen av genetiska faktorer. En av delstudierna berör kognitiva testers och frågeformulärs förmåga att identifiera självmordsrisk hos patienter med beroendesjukdom.

Kontakt

Lotfi Khemiri Anknuten till Forskning