Publicerad: 2020-12-21 16:13 | Uppdaterad: 2022-03-29 17:27

6 miljoner kronor till forskare på KI

Två forskare på KI har beviljats anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse med sammanlagt ca 6 miljoner kronor. Stiftelsen stödjer forskning inom samhällsvetenskaperna.

Forskarna och deras projekt är:

Marc Guitart-Masip, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Projekt: ”Quantifying prior beliefs for affective decision making and their relation to symptoms of depression”
Anslag:  7 089 677 kr

Torkel Klingberg, institutionen för neurovetenskap
Projekt: ”Using AI for understanding early math learning”
Anslag: 9 083 000

Om Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse

Stiftelsen beviljar företrädesvis anslag inom samhällsvetenskaperna. Prioriterade projekt omfattar nya forskningsområden och forskning av gränsöverskridande karaktär gärna med inriktning mot IT och digitala media. Genom forskarprogrammet Wallenberg Clinical Fellows beviljas anslag även till klinisk medicin.

Gå till stiftelsens hemsida>>