Publicerad: 2019-09-04 12:47 | Uppdaterad: 2019-09-05 11:03

5-årsjubileum för sommarskola inom nordiskt nätverk

I augusti anordnade nätverket NordBioMedNet, där KI ingår, för 5:e gången en gemensam sommarskola för sina studenter. Precis som tidigare år hölls den i Åbos vackra skärgård.

NordBioMedNet Summer School 2019 med titeln ”Computational Biomedicine - Imaging, machine learning and precision medicine”- hölls i mitten av augusti på ön Seili i den finska skärgården i lokaler som tillhör Skärgårdshavets forskningsinstitut, Åbo universitet.

Eftersom utbildningsprogrammen som omfattas av nätverket är internationella har sommarskolan studenter från hela världen. I år deltog ett tjugotal studenter från bland annat Pakistan, Spanien, Iran, och Sydkorea förutom de nordiska länderna.

föreläsning
Föreläsning på sommarskolan i Seili.

Fokus prostatacancer

Årets sommarskola fokuserade på programmering och datoriserad bildanalys med fokus på prostatacancer. Till stöd för grupparbetet fanns experter inom fältet som Arvid Lundervold, Bergen, och Pekka Ruusuvuori, Tampere, inbjudna som föreläsare. Studenterna fick också diskutera relaterade etiska frågor  under ledning av Niklas Juth från KI. Information om olika karriärvägar inom detta område togs också upp under veckan.

Kursen är upplagd så att studenterna får uppgifter att förbereda innan kursen startar. Under själva kursen arbetar de fram ett projektförslag, kopplat till kursens tema. Projektförslag som de arbetat på tillsammans i grupper slutför de sedan efter kursen över nätet.

”Det var en riktigt bra upplevelse att kunna få jobba intensivt på ett projekt i små grupper med studenter från andra universitet. Det var kul att kunna bolla idéer med dem och sen fråga mentorerna om råd. Grupparbeten finns det alltid mycket av under studietiden och även senare under karriären.”

Felicia, student som deltog 2019

”Internationalisering och digitalisering av undervisning är båda viktiga frågor på KI och aktuella på kommande Lärardag och i Strategi 2030. Den här sommarskolan och nätverkets virtuella kurser är goda exempel på vad man kan åstadkomma! ”

Lars-Arne Haldosen, programdirektor biomedicinprogrammen

Masterprogrammet i biomedicin startade 2013 tillsammans med 4 andra nordiska universitet ett nätverk - NordBioMedNet. Utöver KI ingår universiteten i Bergen, Odense, Kuopio och Åbo.

Nätverket driver en sommarskola och utvecklar virtuella kurser i projektet Open Educational Resources in Computational Biomedicine (OERCompBiomed). Samarbetet finansieras med medel från Nordplus och Erasmus+.