Publicerad: 2018-03-08 15:05 | Uppdaterad: 2021-05-25 11:18

250 000 celler som påverkar tidig utveckling kartlagda

Forskare inom den internationella forskningssatsningen Human Cell Atlas (HCA) har med hjälp av nya analysmetoder sekvenserat 250 000 celler med betydelse för tidig utveckling hos människa – från organ som lever, hud och njure. Sten Linnarsson vid Karolinska Institutet deltar i projektet

Sten Linnarsson Foto: Ulf Sirborn

Det är inom delprojektet Human Developmental Cell Atlas (HDCA) som forskare nu meddelar att de har kommit en bra bit på väg i kartläggningen av de celler som har betydelse för vår tidiga utveckling. Förhoppningen är att den nya kunskapen ska revolutionera vår förståelse för processer bakom hälsa och sjukdom, från missfall och utvecklingsstörningar till cancer och åldrande.

Den svenska delen av satsningen består av forskare vid Karolinska Institutet, Stockholms universitet, KTH och SciLifeLab som fokuserar på hjärna, lunga och hjärta och utvecklingen under de första 12 veckorna av graviditeten.

Sjukdomar som drabbar många

Professor Sten Linnarsson vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik är en av forskarna som har utvecklat de tekniker som gör projektet möjligt.

– Ungefär en tredjedel av alla neurologiska sjukdomar är utvecklingssjukdomar, inklusive autism, schizofreni och intellektuell funktionsnedsättning. Utvecklingsrelaterade hjärtstörningar är den vanligaste komplikationen hos nyfödda, och ofullständig lungutveckling är den vanligaste dödsorsaken hos extremt för tidigt födda barn. Ökad kunskap om hur dessa organ utvecklas kan hjälpa oss att göra framsteg när det gäller sjukdomar som allvarligt drabbar ett stort antal barn och spädbarn, kommenterar Sten Linnarsson i ett pressmeddelande från Wellcome Sanger Institute.