Publicerad: 2021-10-11 11:58 | Uppdaterad: 2022-03-15 12:39

18 mkr till KI-forskare från familjen Erling-Perssons stiftelse

Gunilla Karlsson Hedestam och Johan Lundin, dubbelporträtt
Gunilla Karlsson Hedestam (foto:privat), Johan Lundin (foto: Ulf Sirborn).

KI-forskarna Johan Lundin och Gunilla Karlsson-Hedestam erhåller forskningsanslag från familjen Erling-Perssons stiftelse, som stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling.

Mer om projekten som fått forskningsanslag:

Johan Lundin vid institutionen för global folkhälsa tilldelas tio miljoner kronor fördelat på tre år för projektet Artificial intelligence for diagnostics of cancer and infectious diseases in resource-limited settings – the MoMic Project.

Gunilla Karlsson-Hedestam vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi tilldelas åtta miljoner kronor fördelat på tre år för projektet Future-proofing against COVID-19.