Publicerad: 2018-12-20 16:54 | Uppdaterad: 2018-12-20 16:55

10,5 miljoner kronor från Sjöbergstiftelsen

Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats medel från Sjöbergsstiftelsen. Stiftelsen främjar forskning med inriktning mot cancer, hälsa och miljö.

  • Simon Ekman, vid institutionen för onkologi-patologi har tilldelats 4,5 miljoner kronor för forskningsprojektet:
    ”Novel therapy using modulation of microRNAs in treatment refractory non-small lung cancer”.
  • Mikael Karlsson, vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi har tilldelats 6 miljoner kronor för forskningsprojektet:
    ”New immunotherapy for pancreatic cancer by reprogramming macrophages”.

Anslagen delas ut under en treårsperiod. Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas.