Publicerad: 2019-11-06 15:27 | Uppdaterad: 2022-02-22 15:57

Ytterligare 46 miljoner från Vetenskapsrådet till KI

Vetenskapsrådet har beviljat lite mer än 46 miljoner kronor till forskare vid Karolinska Institutet inom områdena naturvetenskap och teknikvetenskap; humaniora och samhällsvetenskap; projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens; samt projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Naturvetenskap och teknikvetenskap 2019. Totalt beviljar de nästan 1,2 miljarder kronor för åren 2019–2023.

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Humaniora och samhällsvetenskap 2019. Totalt beviljar de nästan 478 miljoner kronor för åren 2019–2023.

Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR)

  • Volkan Özenci, vid institutionen för laboratoriemedicin, har fått bidrag för projektet ”IDx: En undersökning av regulatoriska, företagsekonomiska, relationella och tekniska hinder för global användning av diagnostik i kampen mot antibiotikaresistens” med totalt en summa av 429 200 kr under en treårsperiod.

Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed)