Publicerad: 2023-09-15 16:00 | Uppdaterad: 2023-09-15 16:00

WHO lanserar stödmaterial om ansvarsfull medierapportering och avkriminalisering av självmord

Världshälsoorganisationen (WHO) har lanserat två nya publikationer med syfte att stärka suicidpreventiva insatser med fokus på ansvarsfull medierapportering samt avkriminalisering av självmord och självmordsförsök.

Den 12:e september lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) två nya publikationer med syfte att stärka suicidpreventiva insatser: en fjärde upplaga av Preventing suicide: A resource for media professionals och Policy brief on the health aspect of decriminialization of suicide and suicide attempts. 

"Varje självmord är en tragedi, och mer måste göras för att stärka självmordsförebyggande åtgärder. De resurser som WHO lanserade idag ger viktig vägledning inom två områden som är avgörande för självmordsförebyggande insatser: avkriminalisering av självmord och självmordsförsök samt ansvarsfull rapportering om självmord i medierna." sa Dévora Kestel, WHO i samband med lanseringen. 

NASP arbetar med språklig och kulturell anpassning för svenska förhållanden

Sedan 1997 är NASP knutet till Världshälsoorganisationen som "WHO Lead Collaborating Centre of Mental Health Problems and Suicide Across Europe". NASP ansvarar för att översätta och kulturellt anpassa WHO:s material som rör suicidsprevention. En översatt och anpassad version av Preventing suicide: A resource for media professionals (på svenska Att förebygga självmord: Ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media) kommer att publiceras senare i höst.

Tidigare översättningar och stödmaterial för andra yrkesgrupper finner du via Stödmaterial om självmordsprevention.

Ansvarsfull medierapportering om självmord

Den fjärde upplagan av Preventing suicide: A resource for media professionals har tagits fram i samarbete med International Association for Suicide Prevention (IASP) och summerar rådande evidens rörande medierapportering och dess inverkan på självmord. Den tillhandahåller praktisk vägledning för yrkesverksamma inom media om hur de på ett ansvarsfullt sätt kan rapportera om självmord.

"Ansvarsfull mediebevakning av självmord är ett viktigt verktyg i våra gemensamma insatser för självmordsförebyggande. Genom att använda denna resurs kan medieprofessionella hjälpa till att minimera imiterande beteenden genom korrekt, lämplig och empatisk rapportering om självmord och uppmuntra människor att söka livsviktig hjälp" Alexandra Fleischmann, WHO

Avkriminalisering av självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök anses vara en kriminell handling i minst 23 länder. Att kriminalisera självmord upprätthåller en miljö som främjar att skam riktas mot människor som gjort ett självmordsförsök, vilket också hindrar människor från att söka hjälp till följd av rädsla för juridiska påföljder och stigma.

Huvudrekommendationerna fokuserar på utveckling av nationella strategier för självmordsförebyggande åtgärder, budgetering för utbildning, etablering av samhällsbaserade serviceinsatser för psykisk hälsa med inriktning på rättigheter samt utformning av nya lagar och policys som främjar högkvalitativ vård. Rapporten visar även på hur avkriminalisering räddar liv genom att minska stigma och skam kopplat till självmord och hur det i stället främjar en miljö där människor känner sig trygga med att söka hjälp. Det skapar förutsättningar för förbättrad datainsamling om självmord och självmordsförsök som kan ge information om lämpliga insatser, och ökar möjligheterna till medvetandehöjande och opinionsbildning rörande självmordsprevention.