Publicerad: 2020-11-04 11:22 | Uppdaterad: 2020-11-06 13:54

VR delar ut drygt 23,5 miljoner till sju forskare vid NVS

De värdiga mottagarna av bidrag från Vetenskapsrådet är: Maria Eriksdotter, Agneta Nordberg, Chengxuan Qiu, Shireen Sindi, Charlotte Ytterberg, Erika Jonsson-Laukka och Vanja Berggren.

MEDICIN OCH HÄLSA

Maria Eriksdotter, sektionen för klinisk geriatrik, får 2,4 miljoner SEK i projektbidrag fördelade på tre år 2021-2023
Projekttitel ”Utveckla potentiella kombinationsterapier riktade mot det kolinerga systemet vid Alzheimers sjukdom” 

Agneta Nordberg, sektionen för klinisk geriatrik, får 2,4 miljoner SEK i projektbidrag fördelade på tre år 2021-2023
Projekttitel ”Translationell molekylär imaging vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa proteinopathier” 

Chengxuan Qiu, sektionen för ARC, får 4,8 miljoner SEK i projektbidrag fördelade på fyra år 2021-2024
Projekttitel ”Kronisk hypoxi som möjlig mekanism för sambandet mellan sjukdomar i hjärta, lungor och blod och förändringar i hjärnan bland äldre personer”

Shireen Sindi, sektionen för klinisk geriatrik, får 6 miljoner SEK i etableringsbidrag fördelade på fyra år 2021-2024
Projekttitel ”Sömn och biomarkörer - Från åldrande till Alzheimers sjukdom (SPIRE): En innovativ multimodell forskningsstrategi”

Charlotte Ytterberg, sektionen för fysioterapi,  får 2,4 miljoner SEK i projektbidrag fördelade på tre år 2021-2023
Projekttitel ”Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros”

HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP

Erika Jonsson-Laukka, sektionen för ARC, får 4,8 miljoner SEK i projektbidrag fördelade på fyra år 2021-2024
Projekttitel ”Luktfunktion, kognitivt åldrande och demens”

NÄTVERKSBIDRAG

Vanja Berggren, sektionen för omvårdnad, får 789 474 SEK i nätverksbidrag fördelade på två år 2020-2021
Projekttitel ”Förebyggande av blodbrist och effekter av ett vårdprogram för unga kvinnor i ett låginkomstland. En pilotstuide i Uganda med synergieffekter i Sydafrika”.