Publicerad: 2023-01-12 12:47 | Uppdaterad: 2023-01-12 12:49

"Vi vill se färre människor drabbas av hjärtinfarkt"

John Pernow. Foto: Ulf Sirborn.

Möt forskargruppsledaren John Pernow vid avdelningen för kardiologi, institutionen för medicin, Solna.

Endotelfunktion och åderförkalkning 

Målet med vår forskning är att öka kunskaperna om vad som orsakar åderförkalkning (ateroskleros) och därigenom utveckla nya behandlingar som minskar risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Vi fokuserar särskilt på riskfaktorer som diabetes och högt kolesterol. Vi forskar också om hur vi kan begränsa skadorna på hjärtmuskeln som uppstår vid en hjärtinfarkt.

Studier i lab och på klinik

Möjligheten att kombinera laboratoriebaserade försök på BioClinicum med patientnära studier på Hjärtkliniken är avgörande för vår forskning. I laboratoriet studerar vi exempelvis hur tidiga skador på kroppens endotelceller (de lager av celler som täcker insidan av blodkärlen) orsakar ateroskleros (åderförkalkning) och vi upptäckte att en bidragande orsak är en ökad aktivitet hos enzymet arginas. Vi kunde sedan undersöka detta i en klinisk studie och visade att hämning av enzymet förbättrade endotelfunktionen hos patienter med typ 2-diabetes och kranskärlssjukdom.

I pågående studier lägger vi nu stort fokus på att även försöka förstå steget innan, det vill säga vad det är som kan initiera skadorna på endotelcellerna. Vi gjorde nyligen en viktig laboratorieupptäckt då vi såg att funktionen hos erytrocyterna (de röda blodkropparna) förändras vid typ 2-diabetes och högt kolesterol och att den här förändringen orsakar skador i endotelcellerna.

Nu kommer vi att gå över till kliniska studier för att undersöka hur vi genom interventioner kan normalisera erytrocyternas funktion och hoppas att resultaten ska kunna bidra till utvecklingen av nya behandlingsprinciper.

Om forskargruppen

Gruppmedlemmarna har expertis inom kardiovaskulär farmakologi, molekylärbiologi och klinisk kardiologi vilket gör det möjligt för oss att bedriva genuin translationell forskning som kombinerar grundforskning med kliniska studier. För närvarande är vi ca 10 personer som arbetar tillsammans i gruppen. Fysiskt håller vi ofta till på våning 8 i BioClinicum och på Norrbacka S1:02 på sjukhussidan.