Publicerad: 2017-12-07 11:26 | Uppdaterad: 2017-12-08 11:18

Vetenskapsrådet beviljar fem KI-forskare rådsprofessur

Rådsprofessorer 2017

Fem forskare vid Karolinska Institutet beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på cirka 3,5-5 miljoner kronor var årligen under tio år. Totalt beviljas tio forskare i Sverige närmare en halv miljard i anslag.

Målet med rådsprofessorprogrammet är att skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande.

De fem rådsprofessorerna från Karolinska Institutet

Henrik Ehrsson, professor i kognitiv neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap.

Projekttitel: Jagupplevelse: experimentella studier och biopsykologiska processer

Abdel El Manira, professor i neurovetenskap vid institutionen för neurovetenskap.

Projekttitel: Organisationen av neuronala nätverk som styr motoriska rörelser

Ulf Eriksson, professor i vaskulär biokemi vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.

Projekttitel: Studier av vaskulära sjukdomar och underliggande mekanismer

Gunilla Karlsson Hedestam, professor i vaccinforskning vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi.

Projekttitel: Genetiska studier av antikroppsdiversitet

Rickard Sandberg, professor i molekylär genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi.

Projekttitel: Förstå genreglering genom massiv parallell genomisk analys av enskilda celler