Publicerad: 2021-02-16 13:15 | Uppdaterad: 2021-02-16 13:35

Verktyg för att integrera internationalisering

Världskarta
World map Photo: N/A

Ett fyraårigt projekt med fokus på internationalisering inom utbildningen vid KI har precis avslutats. Projekts resultat och verktyg är nu tillgängliga och projektgruppen hoppas dessa ska inspirera andra att inleda liknande processer vid sina egna lärosäten.

En metod i fem steg

Från 2017-2020 utvecklade enheten för undervisning och lärande (UoL) verktyg, resurser och exempel för internationaliseringen av utbildningen (curriculum) för Karolinska Institutet (KI). "Curriculum" har varit centralt i projektet och omfattar studentens resa genom hela utbildningen, inte bara läroplanen.

Projektet var finansierat av ett STINT Strategic Grant och samfinansierades av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Tillsammans med internationella experter, svenska partners och fem utbidningsprogram utformade projektgruppen en metod i fem steg med verktyg och aktiviteter anpassade utifrån disciplin och sammanhang.

I believe that our participation in the IoC project has made us aware of a number of different things and has almost forced us to start discussing things that we otherwise may have taken for granted. One of those topics has been about concepts that have been used in reports etc., and that may or may not coincide with our understanding from our professional stance. I feel that this has been very important for our group and has been a real eye-opener.

Aileen Bergström, teacher, Occupational therapy, Karolinska Institutet.

Verktyg och inspiration på ki.se

Besök gärna projektets webbplats för kunskap, tips och verktyg för hur du integrerar internationalisering i utbildning i din kontext!

 

This website is easily accessible and provides a rich resource for higher education institutions who intend to further the internationalisation process of their education. It also showcases how to engage faculty and students in a bottom-up process. A truly comprehensive approach to internationalisation of higher education.

Jeanine Gregersen-Hermans, Zuyd University of Applied Sciences in the Netherlands and Centre for Higher Education Internationalisation at the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan, Italy.

Kontakt