Publicerad: 2022-10-19 14:00 | Uppdaterad: 2022-10-20 09:58

Världsledande MS-forskare rekryteras till Karolinska Institutet

porträtt
Roland Martin. Foto: University of Zurich

Forskningen inom multipel skleros (MS) vid Karolinska Institutet stärks ytterligare av rekryteringen av den framstående MS-forskaren Roland Martin.

Professor Martin lämnar en fast tjänst som chef för MS Center vid universitetssjukhuset i Zürich för att fortsätta sin banbrytande forskning vid institutionen för klinisk neurovetenskap.

-Roland Martins närvaro markerar ytterligare intentionen att bota MS genom precisionsmedicin och dess individanpassade behandlingar,säger Hans Grönlund, forskargruppsledare för Enheten för terapeutisk immundesign och värd för Roland Martin.

-Professor Martin är en världsledande expert på den adaptiva autoimmunitetens roll vid MS, och hans vilja att gå med i våra team är också ett tecken på vår internationella konkurrenskraft världen över, säger Tomas Olsson vid neuroimmunologiska enheten, institutionen för klinisk neurovetenskap, med laboratorierna vid Centrum för molekylär medicin.

Inom en snar framtid är målet att bättre förstå antigenspecificiteterna hos autoreaktiva T-celler vid MS och andra sjukdomar med tekniker utvecklade av Roland Martin och medarbetare. Dessutom kommer ett samarbete snart att inledas för att förbereda för en klinisk fas 2-studie som syftar till att bota MS genom att korrigera patogena T-cellsvar.

Kontakt

Hans Grönlund Senior Forskare