Publicerad: 2022-12-21 16:06 | Uppdaterad: 2022-12-21 16:39

Vaccinering är en effektiv och säker metod i en musmodell med ärftlig småkärlssjukdom

Forskare från avdelningen för neurogeriatrik, NVS, har fått en artikel publicerad i EMBO Molecular Medicine. De har genomfört en aktiv vaccineringsstudie i en musmodell med ärftlig småkärlssjukdom som heter CADASIL med syfte att undersöka om kärlskadorna kan repareras genom att rensa bort de specifika Notch3- innehållande proteinaggregaten som återfinns i kärlen hos både patienter och i dessa möss.

Komparativ Medicin, Karolinska Institutet Foto: AFL/KI

Resultaten visar att dessa Notch3-aggregat minskar i de små blodkärlen vid vaccinering och även i blodet genom att aktivera immunförsvaret. Vaccineringen påverkar inte funktionen i andra organ som njure, ögat eller ger ökad inflammation eller celldöd vilket visar att behandlingen är både effektiv och säker.

Idag saknas bot och effektiv behandling för patienter som lider av CADASIL. Denna studie visar att det är möjligt att behandla sjukdomen med hjälp av vaccinering och att denna behandlingsstrategi är effektiv och tolerabel för CADASIL, med målet att utveckla en terapi för sjukdomen. Detta  ger hopp till alla som drabbas av CADASIL, men banar också väg för vaccin-baserade behandlingar av andra sjukdomar som drabbar blodkärlen och dess funktion.

Helena Karlström, forskare och avdelningschef vid avdelningen för neurogeriatrik, NVS, står i engul trapp som svänger upp åt höger bakom henne.
Helena Karlström, forskare och avdelningschef vid avdelningen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Maria Latorre Leal

– Vi immuniserade möss med CADASIL i ett tidigt sjukdomsskeende under fyra månader med ett Notch3-protein som finns i kärlen hos dessa möss och som orsakar att kärlen i hjärnan försvinner och leder till stroke och kognitiv nedsättning, berättar Helena Karlström sisteförfattare till artikeln. Hälften av mössen fick placebo. Efter avslutad vaccinering analyserades djuren med bildanalystiska och biokemiska metoder i hjärnan, blodet och andra organ för att kvantifiera mängden av proteinet samt om metoden orsakade allvarliga bi-effekter.

– Vi vill nu fortsätta vår aktiva vaccineringsstudie i en CADASIL-musmodell som har en allvarligare sjukdomsprogression för att undersöka om vaccineringen även här kan minska Notch3 aggregaten runt kärlen, säger Helena Karlström. Vidare vill vi generera antikroppar mot de toxiska protein-aggregaten för att använda som passiv immunisering.  Vi vill med dessa två behandlingsstrategi kunna skapa en möjlighet för att kärlsystemet återhämtar sig och även att dessa helt kan hejda eller åtminstone kraftigt bromsa sjukdomsförloppet. Vårt mål är att kunna driva en av dessa behandlingar mot kliniska försök.

Kontakt