Publicerad: 2023-06-21 17:00 | Uppdaterad: 2023-06-22 09:38

Utnyttja kraften hos friska celler för att undertrycka bildandet av hudcancer

Mikroskopibild av friska celler (gröna) som motverkar muterad celltillväxt (röd) vid skada.
Friska celler (gröna) motverkar muterad celltillväxt (röd) vid skada. Mikroskopbilder från 30 dagars sårläkning. Foto: Sara Gallini

En grupp forskare vid Yale School of Medicine i USA och Karolinska Institutet ville veta vad som händer med mosaikhuden vid skada. Förhöjer enkla sår eller operation risken för hudcancer genom att expandera muterade celler ännu mer som man tror? Det överraskande svaret är nej, enligt forskning publicerad i tidskriften Nature.

Vår friska hud är en mosaiksamling av både friska och mutationsbärande celler. När vi åldras ackumulerar ett växande antal celler fler mutationer, inklusive de som kan orsaka cancer. Så småningom utkonkurrerar dessa mutantceller gradvis ut våra friska celler, då de drivs av hud påfrestningar såsom hög solexponering, vilket gör individer mer mottagliga för hudcancer.

Spännande att veta är vad som händer med huden när den skadas. Ökar sår risken för hudcancer genom att påskynda expansionen av de muterade cellerna? Det överraskande svaret är nej. Istället för att främja mutant celltillväxt främjar skadan friska cellexpansion som i sin tur håller muterad celltillväxt under kontroll.

-Detta fynd förändrar helt vårt sätt att tänka på cancerinitiering och antyder att akut skada faktiskt kan motverka snarare än främja tumörbildning, säger huvudförfattaren Sara Gallini från Valentina Grecos labb vid Yale School of Medicine.

Genom att följa beteendet hos många enskilda celler i skadad och icke-skadad hud och analysera deras respektive molekylära signaler, fann forskarna att skador på huden är oväntat hjälpsamma. De aktiverar en signalkaskad som gynnar friska snarare än muterade celler.

Porträtt av en kvinna och man sida vid sida utomhus.
Maria Kasper och Karl Annusver från KI. Foto: Linda Lindell

– Fyndet ger hopp om att designa innovativa terapier som bekämpar cancer genom att stimulera cellsignaleringsvägar som främjar nybildningen av friska celler och på så vis undertrycker tillväxt av muterade celler, säger Maria Kasper, forskargruppledare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet och en av studiens sisteförfattare och fortsätter: 

– Dagens cancerbehandlingsstrategier tenderar att hämma celldelning och kan oavsiktligt försämra möjligheten för mosaikvävnad att upprätthålla sitt naturliga försvar mot tumörceller.  

Denna studie utfördes i labben hos Valentina Greco vid Yale School of Medicine och Maria Kasper vid Karolinska Institutet och i samarbete med Kathleen Cook Suozzi, docent vid YSM.

Texten bygger på ett pressmeddelande av Yale School of Medicine.  

Publikation

Injury prevents Ras mutant cell expansion in mosaic skin.
Gallini S, Annusver K, Rahman NT, Gonzalez DG, Yun S, Matte-Martone C, Xin T, Lathrop E, Suozzi KC, Kasper M, Greco V
Nature 2023 Jun;():

Kontakt

Maria Kasper Senior Forskare
+46852482939