Publicerad: 2024-05-29 13:50 | Uppdaterad: 2024-05-29 14:32

Mikronålsplåster kan upptäcka hudcancer tidigt

Mikronålsplåster
Illustration av mikronålsplåster. Illustration: N/A

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod för att upptäcka malignt melanom. En ny typ av plåster utrustat med mikronålar kan identifiera biomarkören tyrosinas direkt i huden, visar en studie publicerad i Advanced Materials.

Plåstret är utrustat med mikronålar som kan detektera tyrosinas, ett enzym som är en viktig biomarkör för malignt melanom. Genom att mäta enzymets nivåer direkt i huden kan forskarna snabbt identifiera förändringar som är kopplade till sjukdomen.

Onur Parlak.
Onur Parlak. Foto: N/A

-Vi använde mänsklig vävnad från friska individer. Genom att tillföra tyrosinas direkt på huden kunde vi efterlikna hudcancer, förklarar studiens sisteförfattare Onur Parlak, biträdande lektor vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet och fortsätter:

-Det här är ett viktigt framsteg för att förbättra övervakningen av hudhälsa och kan även användas för att screena andra biomarkörer genom en enkel förändring i designen. 

Kan vara en alternativ diagnostisk metod

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den cancersjukdom som ökar mest. Studien visar att det nya plåstret kan bli ett alternativ till nuvarande diagnostiska metoder, vilket kan leda till tidigare upptäckt och behandling av malignt melanom. Forskarna hoppas att deras arbete kommer att bidra till att minska antalet ingrepp och förbättra patienternas livskvalitet.

-Vår metod är mindre invasiv och har potential att ge snabbare och mer tillförlitliga resultat jämfört med traditionella biopsier, säger Onur Parlak och fortsätter:

-Vårt mål är att fortsätta utveckla och förbättra denna teknik för att kunna erbjuda en mer exakt och smärtfri diagnostik, avslutar Onur Parlak.

Publikation: 

"Transdermal Sensing of Enzyme Biomarker Enabled by Chemo-Responsive Probe-Modified Epidermal Microneedle Patch in Human Skin Tissue", Poursharifi N, Hassanpouramiri M, Zink A, Ucuncu M, Parlak O, advanced Materials, online 11 maj 2024, doi: 10.1002/adma.202403758