Publicerad: 2020-03-05 09:37 | Uppdaterad: 2020-03-05 11:11

Utbildningssatsning inom förlossningsvården i Stockholm: ”Ledde till en omedelbar minskning i förlossningsskador”

Sedan 2017 har förlossningsvården i Stockholmsområdet erbjudit sin personal en utbildning om förlossningsskador från Karolinska Institutet. Syftet är att barnmorskor och läkare ska bli bättre på att förebygga, diagnostisera och behandla bristningar som kvinnor får vid vaginala förlossningar. På BB Karolinska i Solna har utbildningen lett till en halvering av förlossningsskadorna.

Åsa Willdal

Samtliga barnmorskor och vissa läkare inom Region Stockholms förlossningsvård har erbjudits utbildningen. Sedan starten har ca 500 barnmorskor och ca 100 förlossningsläkare utbildats. Åsa Willdal, Omvårdnadschef på BB Karolinska i Solna, berättar om bakgrunden till utbildningssatsningen. ”Det fanns ett starkt önskemål från barnmorskor och läkare att vidareutbilda sig när det gäller att förhindra stora bristningar i samband med födslar. De ville få tid att förkovra sig och att diskutera. De ville förbättra statistiken för våra födande kvinnor.”

Nu när över 100 personer har genomgått utbildningen kan hon se vilken nytta den har haft för verksamheten: ”Vi kunde se att det faktiskt blev en omedelbar minskning i förlossningsskador.” säger Åsa. På BB Karolinska i Solna minskade förlossningsskador* från 4.4% 2017 till 2.2% 2019. Utbildningen även väckt ett intresse hos personalen: ”Det ledde till att frågan kom upp till ytan och alla pratar om det nu” förklarar Åsa.

Målsättningen är att all personal på BB Karolinska i Solna ska gå utbildningen. Och intresset är stort. ”De som har gått kursen har vittnat om att det är en bra utbildning och alla vill gå den.” säger Åsa. ”Jag skulle utan tvekan rekommendera utbildningen till alla verksamheter inom förlossningsvården” avslutar Åsa.

*sfinkterskador

Om kursen prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador

Kursen ges av Institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska Institutet.

Unikt för denna satsning är att kursen tar ett helhetsgrepp om frågan och att barnmorskor och läkare utbildas tillsammans.

Kursen ger både teoretisk och praktisk kunskap om metoder för att undvika bristningar och hur skador bäst kan repareras om de uppstår.