Publicerad: 2023-12-18 10:31 | Uppdaterad: 2023-12-19 14:03

Två nya docenter vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Vid docenturutskottets sammanträde den 24 augusti 2023 beslöt man att anta Rayomand Press och Charith Cooray som docenter i Neurologi.

Rayomand Press
Rayomand Press

Rayomand Press tog sin läkarexamen vid Karolinska Institutet 1992, är verksam som Filosofie doktor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle sedan 2002 och har en chefsbefattning för den neuromuskulära enheten vid institutionen för neurologi vid Karolinska universitetssjukhuset. 

 

 

 

Charith Cooray
Charith Cooray

Charith Cooray disputerade i juni 2017 och har sedan dess varit verksam som specialistläkare i neurologi och klinisk neurofysiologi vid Karolinska universitetssjukhuset

 

Rayomand och Charith är båda anknutna till institutionen för klinisk neurovetenskap (avdelningen för Neuro) vid Karolinska institutet. 

Vi säger grattis till Rayomand och Charith!