Publicerad: 2022-11-09 08:06 | Uppdaterad: 2022-11-09 08:06

Svensk version av WHO:s stödmaterial "Att förebygga självmord: En resurs för yrkesverksamma inom film, TV och scen"

WHO:s publikation ”Preventing suicide: A resource for filmmakers and others working on stage and screen” från 2019 har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden av Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). Resursen riktar sig till alla som är involverade i utveckling och produktion av innehåll för film, TV och scen.

Screenshot av framsidan till "Att förebygga självmord: En resurs för yrkesverksamma inom film, TV och scen
Framsidan av rapporten. Foto: Gabriella Jansson

Med Världshälsoorganisationens (WHO) godkännande har NASP översatt stödmaterialet till svenska. Materialet har även anpassats till svenska förhållanden med hjälp av Jörgen Bergmark, manusförfattare och regissör, och lektor på Stockholms konstnärliga högskola samt Michael Westerlund, senior lektor vid IMS, Stockholms universitet, och forskningsspecialist inom suicidprevention och medierad kommunikation vid NASP. 

Snabbguide till stödmaterialet

 • Arbeta med karaktärer och berättelser som gestaltar motståndskraft och verkningsfulla sätt att hantera problem
 • Beskriv var och hur det går till att söka hjälp, om inte i handlingen, så i början av film, TV, streamat eller sceniskt innehåll
 • Visa hur värdefullt stöd från vänner, familj och andra kan vara
 • Undvik att visa självmordshandlingen eller metoden
 • Basera berättelserna på verkliga livet. Skildringar av självmord bör undvika att förenkla, försköna eller på annat vis presentera händelser på ett orealistiskt sätt
 • Inkludera möjliga varningstecken på självmord och hur de kan hanteras
 • Visa komplexiteten kring orsakerna till självmord och hur de kan samverka
 • Använd ett lämpligt språk. Undvik dömande och sensationsartade uttryck samt stigmatisering
 • Rådfråga experter inom självmordsprevention och kommunikation, professionella inom psykisk hälsa och personer med levd erfarenhet
 • Överväg att inkludera ett varningsmeddelande i början av film, TV, streamat eller sceniskt innehåll
 • Reflektera över konsekvenserna av att porträttera självmord även för dem som arbetar med produktionen
 • Erbjud föräldravägledning om innehållet är riktat till en publik under 18 år

Bakgrund kring WHO:s stödmaterial

Starten på WHO:s stödmaterial ”Att förebygga självmord”

Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade 1999 sitt världsomspännande initiativ för att förebygga självmord. Som ett led i detta arbete har det genom åren tagits fram resurser och rekommendationer för yrkesgrupper som är särskilt relevanta för det självmordsförebyggande arbetet.

TV-serier, film och dokumentärer

I och med utvecklingen av nya plattformar att se TV-serier, film och dokumentärer på kan nu individer sträcktitta samt se samma innehåll flera gånger, när som helst och var som helst, på mobilen, laptopen, surfplattan, TV:n eller andra enheter.

Många länder har klassificeringar för att vägleda publiken ifråga om hur lämplig filmen eller TV-programmet är för en särskild åldersgrupp, det kan handla om sex, droganvändning språk och våld. Men idag finns det inga globala riktlinjer för åldersklassificering och innehåll som rör självmord berörs sällan av filmklassificering eller censur.

Forskning har visat att medier som film, TV-serier och dokumentärer kan ha både en positiv och negativ inverkan på självmordsbeteende. Därmed bär alla involverade i utveckling och produktion av innehåll som rör självmord för film, TV och scen på ett stort ansvar att gestalta detta på ett sätt som inte skadar det självmordspreventiva arbetet. Men det finns också stora möjligheter till att bidra!

Kontakt

Gabriella Jansson Forskningsassistent