Publicerad: 2020-12-30 12:08 | Uppdaterad: 2020-12-30 15:25

Studie visar hur tillgång till laglig och säker abort minskar sjuklighet

Kvinna står på brygga i solnedgången med armarna utsträckta.
Resultaten för laglig abort leder till en kraftigt minskad av abortrelaterad sjuklighet. Bild pixabay.

En studie har visat att legalisering av abort i Mexico City och till tillgång till laglig och säker abort minskar abortrelaterad sjuklighet såsom exempelvis blödning.

Hanna Mühlrad
Hanna Mühlrad. Foto: Karl Gabor

2007 infördes ett kostnadsfritt program för fri och säker abort i Mexico City. Detta resulterade i en kraftigt ökad tillgång och användning av laglig och säker abort under de första 12 graviditets veckorna. Legalisering av abort i Mexico City visar hur tillgång till laglig och säker abort minskar abortrelaterad sjuklighet såsom exempelvis blödning.

18 andra stater i Mexico införde kraftigare sanktioner men där ser vi ingen omvänd effekt. Detta beror troligtvis på att det inte innebar något ändrad tillgång i verkligheten eftersom att abort redan var förbjudet i dessa stater.

I denna studie undersöks effekten av ett omfattande, kostnadsfritt program för elektiv abort som infördes i Mexiko City år 2007. Denna reform resulterade i en kraftigt ökad tillgång till och användning av elektiv, laglig och säker abort under första trimestern. Vi dokumenterar att reformen resulterade i en motreaktion i 18 andra mexikanska stater där strängare sanktioner mot aborter infördes genom tillägg i respektive stats konstitution. Med hjälp av administrativa data för födslar, finner vi att progressiva abortlagar, som den i Mexiko City, minskar fertiliteten, särskilt bland kvinnor i tonåren. Resultaten visar även att reformen leder till en kraftig minskad av abortrelaterad morbiditet. Vi finner lite bevis för att den efterföljande, mer regressiva abortlagstiftningen i 18 andra mexikanska stater, har haft ett omvänt resultat under den studerade tidsperioden.

Länk till studien: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167629620310596?via…

För mer information och kontakt:

 

Profile image

Hanna Mühlrad

Anknuten till Forskning