Publicerad: 2023-08-01 13:40 | Uppdaterad: 2023-08-08 08:47

Studie om internetförmedlad KBT vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) i Lancet Psychiatry

Alexander Rozental
Alexander Rozental Foto: Privat

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykiatrisk diagnos som drabbar cirka 5-10 procent av befolkningen. PTSD uppstår som följd av att erfara - eller bevittna - svåra, livshotande och traumatiska händelser, såsom övergrepp, krig, olyckor och misshandel.

Vanliga symptom är återupplevande av traumat, överspändhet, undvikande och emotionella och kognitiva följder, såsom nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig ge goda effekter vid PTSD, men tillgången till vård är begränsad och varierar mellan olika platser.

I en storskalig randomiserad kontrollerad prövning har forskare från Storbritannien och Sverige - representerat av Alexander Rozental från Centrum för psykiatriforskning - visat att internetförmedlad KBT kan ge resultat som ligger i linje med sedvanlig vård ansikte-mot-ansikte. Artikeln som nyligen publicerades i världens finaste psykiatritidskrift, Lancet Psychiatry, visar även att tidsåtgången för behandlarna minskar kraftigt, vilket skulle kunna innebära att fler patienter kan behandlas och få tillgång till rätt hjälp.

Läs hela artikeln här