Publicerad: 2019-12-11 11:52 | Uppdaterad: 2020-01-16 15:10

Studenters psykiska hälsa i fokus

Vi behöver din hjälp - kunskap saknas!

sustainable university life

Sustainable University Life (SUN), är en pågående vetenskaplig studie där 5000 studenter följs med enkäter under ett års tid. Syftet är att få kunskap om riskfaktorer för psykisk ohälsa och smärta samt om vad som är viktigt för en hållbar hälsa under studenttiden. Sådan kunskap är grunden för förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Studien genomförs av Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola och vi behöver din hjälp för att lyckas. Du som har minst ett år kvar av dina studier på yrkes- eller nybörjarprogram på KI kan vara med. Som tack för din medverkan får du presentkort på träning från ACTIC.