Publicerad: 2019-05-24 09:56 | Uppdaterad: 2019-05-24 10:11

Stort antal KI-forskare tilldelas pengar från Barncancerfonden

Barncancerfondens senaste utlysning ger tjugofem forskare med anknytning till Karolinska Institutet medel för att helt eller delvis finansiera sina forskartjänster. Bland anslagen finns en sexårig forskartjänst och flertalet postdoktortjänster.

Barncancerfonden delar en gång årligen ut anslag till forskartjänster. 2019 får sammanlagt 36 forskare dela på över 72 miljoner kronor. En majoritet av de forskare som beviljats bidrag är knutna till Karolinska Institutet. 

Forskartjänst på heltid i sex år

Hong Qian vid institutionen för medicin, tilldelas en forskartjänst på heltid i sex år för att undersöka hur benmärgsmiljö kan användas för att utveckla behandlingar av akut myeloisk leukemi. 

Forskartjänst på halvtid i fyra år

Ann Nordgren vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, beviljas en forskartjänst på halvtid i fyra år för att studera prognostiska och etiologiska faktorer vid barncancer.

Fyraåriga forskarassistenttjänster

Monika Ehnman, Nina Gustafsson, Nikolas Herold och Shahrzad Shirazi Fard, tilldelas alla fyraåriga forskarassistenttjänster. Forskningen handlar exempelvis om hur normala celler omprogrammeras hos barn med tillväxt och spridning av sarkom. 

Fler tjänster och bidrag

Stavroula Anastasopoulou, Anna Nordlander, Susanna Ranta och Jakob Stenman beviljas kliniska forskarmånader.

Mohammad Alzrigat, Cecilia Dyberg, Aram Ghalali, Jordi Gonzalez-Molina, Daniel Hagey, Lisa Ljungman, Kristin Thale Olsen, Anna Palau de Miguel, Monika Plescher, Takuya Sekine, Matthias Stahl samt Nicholas Valerie tilldelas tvååriga postdoktortjänster.

Cecilia Bartholdson, Jan-Inge Henter, Per Kohner och Jakob Stenman beviljas doktorandbidrag till kliniker.

Leukemi är det forskningsområde som tilldelas mest medel i årets utdelning. Av de beviljade ansökningarna är 50 procent kvinnor och 50 procent män.