Publicerad: 2023-09-19 15:16 | Uppdaterad: 2023-09-19 15:16

Stort anslag från Forte till forskning om förebyggande av våld mot barn

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images

Forskningsprogrammet som tilldelas drygt 22 miljoner från Forte kommer titta på interventioner för att förebygga våld mot barn. Interventionerna genomförs inom barnhälsovården, öppna förskolan och Barnahus.

Forskningsprogrammet utgår från institutionen och kommer vara operativt baserat på Barnahus i Stockholm.  I programmet testas olika strategier som riktar sig dels mot alla barn med få riskfaktorer, barn med många eller starka riskfaktorer och barn som utsatts för våld.

Ansvarig forskare för programmet är David Ebbevi, vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), enheten för pediatrik. David är specialistläkare i socialmedicin och ST-läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Anslaget från Forte är drygt 22 miljoner kronor fördelat över 6 år.

Bild på barnskyddsteamet.
Deltagande forskare från barnskyddsteamet. Från vänster: Stefan Rune, Therese Kvist, Lina Ljungholm, Anna Dahl och David Ebbevi. Foto: Privat

 ‒ Vi kommer både utvärdera vad som fungerar och varför det fungerar eller inte fungerar. Det hjälper oss förstå om det som fungerar i Stockholm också kommer fungera för andra. Programmet ger oss finansiering för tre kliniskt aktiva doktorander och gör att vi kan knyta till oss ytterligare sex disputerade forskare över sex år, säger David Ebbevi.

­Barnskyddsteamet hjälper polis, åklagare och socialtjänst vid Barnahus att utreda barn som utsatts för sexuellt, fysiskt eller bevittnat våld.

‒ Forskningen vid barnskyddsteamet har hittills bedrivits utan finansiering, och har fått stå tillbaka för att upprätthålla den kliniska verksamheten. Med det här anslaget kan vi etablera en stabil forskningslinje. Det är viktigt och nödvändigt att vi träffar och hjälper de barn som utsatts för våld, men drömmen är förstås att hindra våldet innan det uppkommit. Därför kändes det naturligt för oss att satsa på förebyggande åtgärder. Det fanns många bra idéer hos personalen som länge jobbat med de här barnen och vi är väldigt glada att testa några av dem i studieform, berättar Ebbevi.

‒ Att få möjlighet att synliggöra dessa barn som vi träffar i vår kliniska vardag genom detta projekt kan inte nog värdesättas. Projektets tvärprofessionella grund skapar också möjligheten att åstadkomma reella förändringar i både det förebyggande arbetet och hos de barn som redan är våldsutsatta, säger Stefan Rune, biträdande överläkare, medicinsk ledningsansvarig Barnskyddsteamet Region Stockholm och doktorand i projektet.

Insatserna utförs på barnavårdscentraler/hemma hos barnen, öppna förskolan och Barnahus.

Merparten av personalen arbetar kliniskt på Barnahus och denna programfinansiering gör det möjligt att etablera en forskargrupp vid Barnahus med fokus på insatser för att förebygga våld mot barn.

Läs mer om forskningsprojektet ”Förebyggande av våld mot barn” på Vetenskapsrådets hemsida.