Publicerad: 2020-01-10 10:03 | Uppdaterad: 2020-01-13 10:42

Stipendiat i Stefan Plantmans minnesfond

2019 års stipendiat i Stefan Plantmans Minnesfond är med. dr. Tobias Karlsson. Han är verksam som forskare och lärare vid institutionen för neurovetenskap.

portrait of Tobias Karlsson, close-up.

Stefan Plantmans Minnesfond delar ut stipendium för insatser inom utbildning av basvetenskapliga ämnen vid Karolinska Institutet. I år tilldelades Tobias Karlsson 5.000 kronor samt diplom av Carl Johan Sundberg för sina mångåriga och extraordinära undervisningsinsatser vid Medicinska Föreningens (MF) Luciabal.

Initiativ till Stefan Plantmans Minnesfond togs år 2017 av biträdande lektor Hugo Zeberg, institutionen för neurovetenskap. Minnesfonden delar ut medel efter beslut i utbildningsnämnd Neuro (UN Neuro). 

Stefan Plantman var disputerad universitetsadjunkt vid institutionen för neurovetenskap när han år 2017 hastigt gick bort vid endast 42 års ålder. Han var en mycket uppskattad lärare och forskare vid institutionen, där hans forskning kretsade kring ryggmärgens neurobiologi, ryggmärgsskador och traumatiska hjärnskador.