Publicerad: 2020-12-29 08:12 | Uppdaterad: 2020-12-29 08:16

SSF stöd till BioNut forskare

Närbild på en kvinna inomhus
Victoria Menéndez-Benito Foto: Anders Lindholm

Vi vill gratulera Victoria Menéndez-Benito vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, som fått ett tvåårigt forskningsanslag inom programmet för strategisk mobilitet från Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF). Dessa bidrag har som mål att öka kunskapsutbyten, personliga utbyten samt "korsbefruktning" mellan akademi/forskningsinstitut och näringsliv/företag.

Victoria Menéndez-Benito har fått 1,1 miljoner SEK  för ett samarbetsprojekt med Astra Zeneca R&D Gothenburg.  Tillsammans ska de utforska betydelsen av centrosomer och flimmerhår vid kronisk njursjukdom, ett förödande tillstånd som leder till njursvikt vilket drabbar en av tio personer världen över.