Publicerad: 2020-07-01 08:40 | Uppdaterad: 2020-07-01 08:45

Sju forskare vid NVS får CIMED projektbidrag 2021-2023

Centrum för Innovativ Medicin (CIMED) stödjer klinisk forskning vid Campus Flemingsberg. Genom att stimulera utbytet mellan kliniska och experimentella forskare bidrar CIMED till att stärka och utveckla forskningsmiljön vid Campus Flemingsberg.

De juniora forskarna är:

Alexandra Halvarsson, anknuten till sektionen för fysioterapi           
Projekttitel: Kan digitalisering av evidensbaserad lungrehabilitering för personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) vara ett steg mot en aktivare livsstil?

Daniel Ferreira, sektionen för klinisk geriatrik
Projekttitel: ‘Find-DLB’ – A platform to improve diagnosis and prognosis in dementia with Lewy bodies

Joana Pereira, sektionen för klinisk geriatrik
Projekttitel: Clinical Application of a New Brain Connectivity Marker to Detect Early Alzheimer’s Disease

Konstantinos Chiotis, anknuten till Klinisk geriatrik
Projekttitel: Ny hjärnavbildningsmetod för att förutse kognitiv nedsättning hos patienter med Alzheimers sjukdom

Nana Waldréus, sektionen för omvårdnad
Projekttitel: Individanpassad fysisk träning, kost och symtomhantering för äldre, sköra patienter med hjärtsvikt

De seniora forskarna är:

Janne Johansson, sektionen för neurogeriatrik
Projekttitel: A biomimetic drug against neurodegeneration: translation to clinical stage and evaluation of a relevant biomarker

Linda Björkhem Bergman, sektionen för klinisk geriatrik
Projekttitel: Kliniska och translationella studier om vitamin D behandling i palliativ vård och immunförsvarets funktion i livets slut.