Publicerad: 2016-08-25 15:18 | Uppdaterad: 2016-08-25 15:35

Så skyddar särskild gen mot psoriasis

Enikö Sonkoly Foto: Andor Pivarcsi

Det finns ännu ingen botande behandling mot hudsjukdomen psoriasis. Men i en ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology, visar forskarna hur genen miR-146a har en viktig roll för att förhindra att sjukdomen blir kronisk.

Psoriasis är en mycket vanlig inflammatorisk hudsjukdom som drabbar omkring tre procent av befolkningen. Den yttrar sig som rodnande och fjällande områden på huden och kan i vissa fall drabba stora kroppsytor. Sjukdomen uppstår genom en kombination av arv och miljöfaktorer. Den aktuella forskningen har som syfte att hitta nya molekylära mekanismer som leder till psoriasis, för att förstå hur sjukdomen uppstår och varför den inte läker ut - samt för att på längre sikt kunna utveckla nya behandlingar.

Inducera förändringar

Forskargruppen på Karolinska Institutet har tidigare visat att mikroRNA-genen miR-146a finns i hudcellerna och har förändrad aktivitet vid psoriasis. För att undersöka dess roll vid sjukdomen använde forskarna nu en grupp möss som saknar genen, samt en kontrollgrupp där genen finns. Genom att inducera psoriasisliknande hudförändringar med en kräm bedömde man resultatet kliniskt, mikroskopiskt samt på molekylärnivå.

- Avsaknad av miR-146a leder till mer uttalad hudinflammation, som dessutom utvecklas snabbare. Hos möss som saknar miR-146a ser vi en långsammare och ofullständig läkning, säger Enikö Sonkoly, docent vid institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet.

Forskarna genomförde även en genetisk analys på 1546 patienter med psoriasis och 1526 kontrollpersoner. Den visade att en viss variant (SNP) av miR-146a-genen är skyddande mot psoriasis. Effekten är starkast hos individer som saknar den viktigaste riskgenen för psoriasis, HLA-Cw6. I denna grupp är risken för att få psoriasis halverad om man har den skyddande miR-146a-varianten.

Uttalad effekt

Studien visar att genen miR-146a är antiinflammatorisk, och har en viktig roll genom att stänga av inflammationen i huden och förhindra att den blir kronisk. Den finjusterar hudcellernas svar på IL-17, en cytokin som har nyckelroll vid psoriasis och vars hämning är en av de effektivaste behandlingarna. Injektion av syntetisk miR-146a hade en uttalad effekt i musmodellen, den kunde dämpa hudinflammationen effektivt.

- Resultatet tyder på att modulering av mikroRNA-nivåer, till exempel genom att införa syntetisk mikroRNA i cellerna, skulle kunna bli ett nytt sätt att behandla psoriasis, säger Enikö Sonkoly.

Forskningen har finansierats genom stöd från Vetenskapsrådet, Psoriasisförbundet, Hudfonden, Karolinska Institutet, Cancerfonden, Åke Wibergs Stiftelse, Magnus Bergwalls Stiftelse, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund och Stockholms läns landsting.

Publikation

MicroRNA-146a suppresses IL-17-mediated skin inflammation and is genetically associated with psoriasis
Ankit Srivastava, Pernilla Nikamo, Warangkana Lohcharoenkal, Dongqing Li, Florian Meisgen, Ning Xu Landén, Mona Ståhle, Andor Pivarcsi, Enikö Sonkoly.
Journal of Allergy and Clinical Immunology, publicerad online 25 augusti 2016, doi: 10.1016/j.jaci.2016.07.025.