Publicerad: 2024-02-21 13:23 | Uppdaterad: 2024-02-26 09:40

Ny upptäckt kan leda till bättre behandling för svår psoriasisartrit

Foto på Isabel Tapia-Paez, Mona Ståhle och Sailan Wang.
Isabel Tapia-Paez, Mona Ståhle och Sailan Wang. Foto: Fan Wang

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att det finns ett samband mellan en sällsynt och allvarlig form av psoriasisartrit och ett enzym som producerar syreradikaler. Studien, som publicerats i tidskriften EMBO Molecular Medicine, öppnar för nya sätt att bromsa eller stoppa sjukdomsförloppet.

Psoriasisartrit mutilans (PAM) är en ovanlig och mycket allvarlig form av ledsjukdom vid psoriasis som kännetecknas av nedbrytning av benvävnad och ledstrukturer i småleder i fingrar och tår. Trots sin svårighetsgrad har inga genetiska riskfaktorer för PAM kunnat identifieras tidigare.

PAM studien initierades för mer än 10 år sedan av Mona Ståhle, KI, som ett samarbete mellan dermatologer och reumatologer i Norden. Den kliniska och epidemiologiska bakgrunden har beskrivits i ett flertal publikationer såsom Disease activity and quality of life of patients with psoriatic arthritis mutilans; the Nordic PAM Study Scand J Rheum 2017; 46(6):454-460, 2017.

I den nya studien har forskare analyserat arvsmassan hos 61 patienter med PAM i Norden. De upptäckte att fyra av patienterna hade sällsynta genvarianter av NADPH-oxidas 4 (NOX4), ett enzym som producerar syreradikaler i kroppen. Syreradikaler är reaktiva molekyler som kan orsaka skador på celler och vävnader. NOX4 är även involverat i bildandet av så kallade osteoklaster, celler som bryter ned benvävnad.

Forskarnas hypotes är att de identifierade NOX4-varianterna hos personer med PAM leder till ökad produktion av syreradikaler, vilket i sin tur ger ökad nedbrytning av benvävnad och leder. 

– Studien är den första som kopplar höga nivåer av syreradikaler till utvecklingen av PAM och ger hopp om nya behandlingsalternativ för dessa svårt sjuka patienter, säger Isabel Tapia-Paez, forskare vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, som lett studien.

Forskningen finansierades av Hudfonden, Reumatikerförbundet, Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Psoriasisfonden och EADV.

Publikation: Rare coding variants in NOX4 link high ROS levels to psoriatic arthritis mutilans

För mer information, kontakta:
Isabel Tapia-Paez, senior forskningsspecialist och/eller Mona Ståhle professor i dermatologi 
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna.
E-post: isabel.tapia@ki.se
Tel: 0739-226453