Publicerad: 2020-05-29 14:50 | Uppdaterad: 2020-05-29 15:14

Så leder du din organisation efter coronakrisen - ny uppdragsutbildning med vidgat ledarskapsbegrepp

Karolinska Institutet har tagit fram en ny utbildning, "Motiverande ledarskap”, som riktar sig till ledare och chefer. Den är på 7,5 högskolepoäng och använder MI (Motivational Interviewing) och beteendeanalys (OBM) för att vidga ledarskapsbegreppet. En av kursledarna, John Sjöberg, tror att det efter stora förändringar som coronapandemin krävs ledare som reflekterar kring vad som gjorts för att skapa en effektiv och interaktiv kommunikationskultur under förändringsarbetet.

John Sjöberg

"Gamla sanningar kanske inte gäller längre"

Den rådande coronapandemin har resulterat i att många organisationer går igenom stora förändringar. För en chef eller ledare är det nödvändigt att inte bara falla tillbaka på invanda rutiner efter pandemin eftersom gamla sanningar kanske inte gäller längre.

-Ta krisen som ett tillfälle att reflektera kring hur ni vill gå framåt, vad som kan göras bättre och vad som fungerade bra och fundera över era visioner och mål. Det är också viktigt att säkerställa att ni har en effektiv kommunikationskultur så att du får ta del av alla tolkningar av krisen för att få ett bättre beslutsunderlag, säger John.

Utbildning med vetenskaplig grund för chefer och ledare som ger stöd vid förändringsarbete

John Sjöberg, som är en av initiativtagarna till kursen Motiverande ledarskap, ville ta fram en utbildning för chefer och ledare med vetenskaplig grund som ger stöd vid förändringsarbete. Han förklarar att ett vanligt problem vid förändringar är att man inte är tillräckligt konkret när man diskuterar handlingsplaner och åtgärder.

-Hur förkroppsligar man en bra ledare i förhållande till organisationen och medarbetarna och styrdokumenten? Hur kan en ledare stimulera andra och stötta beteendeförändringar? Det var dessa typer av frågor som jag ville fokusera på, förklarar John, som arbetat med verksamhetsutveckling i över 25 år och är aktiv MI-utövare.

Utbildningen använder sig av ett vidgat ledarskapsbegrepp. Den är baserad på samtalsmetoden motiverande samtal (MI) och den beteendeanalytiska organisationsteorin Organizational Behavior Management (OBM).

-Dessa båda förhållningssätt stöttar varandra. MI handlar om att motivera till förändring. OBM kompletterar med fokus på hur man förändrar beteenden på både individ- och organisationsnivå genom att tillämpa samma inlärningspsykologiska teorier och metoder som inom KBT, men inriktat på beteendeförändringar i arbetslivet. Ledaren har ansvaret för att hålla i och stödja hela förändringsprocessen från början till slut, säger John.

Ger erfarna och nya ledare förbättrade kommunikativa färdigheter och en tydlig riktning i ledarrollen

John tror att kursen Motiverande ledarskap kommer gagna både nya och erfarna ledare.

-Utbildningen hjälper deltagaren att komma in i ledarrollen och bli säkrare i den rollen genom kunskap om vad som styr beteenden och vad man kan göra för att påverka dem. Kursen kommer att ge en begreppsapparat och riktning i ledarskapet. Den kommer också att öka deltagarens kommunikativa färdigheter rent konkret med hjälp av kodning av ledarsamtal med efterföljande handledning, avslutar John.

Om kursen Motiverande ledarskap, 7,5 hp

Fokus ligger på ett ledarskap som identifierar och förstärker beteenden som bidrar till att verksamheten når sina mål. Kursen innehåller en variation av aktiviteter, såsom föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar, litteraturstudier, individuella uppgifter och gruppreflektion. Dessutom utvärderas kursdeltagarnas kommunikationsfärdigheter genom kodning av ett inspelat ledarsamtal, med efterföljande handledning/återkoppling. Kursen ges av Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Kursstart: 2020-11-12.

Läs mer och anmäl dig här.

För mer information, kontakta:

Christina Bäckman

Projektkoordinator