Deltagare till studie sökes Registrera dig som möjlig deltagare i kommande vaccinstudier - VACCELERATE

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset är en del av det EU-finansierade projektet VACCELERATE för att förbättra möjligheterna för klinisk vaccinforskning.

Dekorativ bild
Foto: Ivan Diaz, Unsplash

Volontärregistret är en del av VACCELERATE och vi söker personer som anmäler sitt intresse för pågående och framtida vaccinstudier. De blir då kontaktade när det finns en passande studie i närheten och kan själva ta ställning till om de vill kontakta forskningscentret. Det gäller alla typer av personer och åldrar och oavsett om man är frisk eller sjuk, och oavsett tidigare vaccinering.

Kontakt: vaccelerate.karolinska@regionstockholm.se

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.