Publicerad: 2020-07-01 15:18 | Uppdaterad: 2020-09-02 08:43

Professor emeritus Torgny H Svensson har avlidit

Vi saknar vår kollega och vän professor emeritus Torgny Svensson. Han avled i sviterna av covid-19 fredagen den 12 juni vid 75 år ålder. Han sörjs närmast av sin familj, vänner och kolleger i Sverige och internationellt.

Bild på Torgny Svensson på en CINP Congress
Professor emeritus Torgny Svensson avled den 12 juni 2020, vid 75 år ålder. Foto: CINP

Torgny Svensson föddes den 15 maj 1945 i Göteborg där han även växte upp och genomförde sin läkarutbildning. Efter att ha fått sin vetenskapliga skolning under Nobelpristagaren Arvid Carlsson vid Medicinska Fakulteten, Göteborgs Universitet tillbringade han flera år i USA och arbetade både vid Yale University (1973–1974) och Salk Institute (1981–1982) och han var även gästforskare vid University of Lyon Frankrike (1989). Han erhöll sin professur i Farmakologi vid Karolinska Institutet 1983 och var under två decennier ledamot i Nobelförsamlingen.

Världsauktoritet inom neuropsykofarmakologi

Han förvaltade sitt vetenskapliga arv ifrån Arvid Carlsson på ett unikt sätt och blev redan i unga år en världsauktoritet inom neuropsykofarmakologi. Hans forskning gav viktiga bidrag till vår förståelse av funktionen av hjärnans monoaminerga neuron då han klargjorde hur dessa styrs av så kallade autoreceptorer. Han bidrog starkt till den kunskap vi idag har om hur psykofarmaka och beroendeframkallande substanser påverkar den monoaminerga och glutamaterga transmission i hjärnan. Hans kliniska erfarenhet var inte obetydlig och hans vetenskapliga synsätt var väl förankrat i kliniken. Trots att hans forskning berörde basala biologiska frågeställningar över komplicerade mekanismer i hjärnan fanns alltid närheten till den enskilde patientens situation.

Internationellt prisbelönt

Hans internationella kontaktnät var enormt och han innehade flera framstående internationella positioner, bland annat var han President i ”The International College of Neuropsychopharmacology” (CINP) och ”Scandinavian College of Neuropsychopharmacology” (SCNP).

Han fick en lång rad internationella utmärkelser för sin forskning, bara under det senaste året erhöll han ”CINP Pioneer Award”, ett prestigefyllt pris som han dock aldrig hann mottaga officiellt.

Stor inspiratör som saknas av många

Torgny Svensson var i flera avseende en unik person. Han var en lysande forskare och en stor inspiratör och ledare. Hans förmåga att locka till skratt fanns alltid nära, även under de mest seriösa och komplicerade vetenskapliga diskussionerna. Det var aldrig långtråkigt i hans sällskap.

Neuroforskningen har förlorat en färgstark personlighet och han lämnar efter sig ett stort tomrum. Vi saknar en vän och en alltid lika positiv och entusiastisk diskussionspartner. Och internationell psykofarmakologi har förlorat en ledargestalt.

Men hans idéer lever vidare.

Göran Engberg, Sophie Erhardt, Stefan Eriksson, Lars Farde, Bertil Fredholm, Kjell Fuxe, Tomas Hökfelt, Kent Jardemark, Åsa Konradsson Geuken, Sten Grillner, Monica Marcus, Aleksander Mathé, Jan M Mathé, Martin Schalling, Björn Schilström, Joep Titulaer, Hans Wigzell och Sven Ove Ögren.

Vännerna och kollegorna vid Karolinska Institutet.