Publicerad: 2018-01-31 12:09 | Uppdaterad: 2018-02-02 09:07

Prins William och Kate Middleton besökte KI - fokuserade på psykisk ohälsa hos unga

Kate Middleton and Prince William, the Duke and Duchess of Cambridge, along with Prince Daniel and Crown Princess Victoria.

När hertigparet av Cambridge, prins William och Kate Middleton, i sällskap av kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte Sverige och Stockholm bad de särskilt att få veta mer om YAM-projektet (Youth Aware of Mental health) och suicidpreventionsarbetet som bedrivs på NASP, nationellt centrum for suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet.

Hertigparet, prins William och Kate Middleton.De ville också veta mer om forskning kring fysisk aktivitet och dess preventiva effekter som bedrivs vid Karolinska Institutet. Hertigparet har sedan tidigare engagerat sig i frågor som rör psykisk ohälsa bland barn och unga i allmänhet, och suicidprevention i synnerhet.

Under besöket på Karolinska Institutet träffade prins William och Kate Middleton bland andra Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi, och Carl Johan Sundberg, professor i molekylär och tillämpad arbetsfysiologi, tillsammans med rektor Ole Petter Ottersen. Paret fick höra om YAM-modellen och även lyssna på KI-forskare om hur fysisk aktivitet påverkar ungdomars psykiska hälsa och kognitiva funktioner. En annan fråga som diskuterades var sambandet mellan den allt mer omfattande användningen av smartphones och den ökade förekomsten av psykisk ohälsa hos barn och unga.

Efter besöket på Karolinska Institutet gav sig hertigparet iväg till Matteusskolan i Stockholm för att själva samtala med elever och lärare som deltagit i YAM-projektet. Tillsammans med kronprinsessparet och utbildningsminister Gustav Fridolin deltog de i ett rollspel som ingår i YAM.

– Prinsparet uttryckte att de ville vara med och prova hur det känns, säger Danuta Wasserman. De har varit tydliga med att de vill medverka till att unga ska kunna prata om psykisk hälsa. För mig som medicinare är det glädjande att uppleva att ungdomar i dag är intresserade av alla aspekter som påverkar den psykiska hälsan, inklusive de biologiska aspekterna och hur livsstilar påverkar hjärnans funktioner.

Prins William och Kate Middleton har tidigare gett uttryck för sina egna erfarenheter av självmord, depression och psykisk ohälsa. Under sin tid som ambulanspilot kom prinsen i kontakt med flera ungdomar med självmordstankar.

YAM-programmet, skapades inom EU-projektet SEYLE, och kombinerar rollspel, diskussioner om mental hälsa och bygger helt på att ungdomarna, under handledning av två erfarna instruktörer som alltid finns med i klassrummet, delar egna erfarenheter. Programmet är utformat för att lära ungdomarna vad de själva kan göra för att påverka sitt psykiska mående, samt hur vanor kring kost, fysisk aktivitet och sömn påverkar välbefinnandet.

Genom en randomiserad kontrollerad studie (RCT) som omfattade 11 000 tonåringar från 168 skolor i tio europeiska länder, och som publicerades i Lancet, kunde forskarna visa att självmordsrisken halverades bland ungdomarna som varit med om YAM-programmet, jämfört med kontrollgruppen. Projektet har också gett upphov till en omfattande databas med fakta kring ungdomars mentala hälsa, exempelvis framkom att 29 procent av ungdomarna hade lättare symptom på depression.

Även om suicid fortfarande är den enskilt största dödsorsaken bland åldersgruppen 16 –29 år i Sverige går det att se en långsiktig minskning av antalet självmord sedan flera decennier. Bakom minskningen ligger bättre behandling och diagnosticering av depression, men också en ökad medvetenhet generellt om problemen.

– Börjar man tala om problem blir det nästan alltid så att det blir bättre, säger Danuta Wasserman. I YAM-programmet är den största vinsten att vi förebygger, men eftersom vi också delar ut frågeformulär till alla elever så kan vi också fånga upp de som redan är i en situation där de behöver hjälp.