Publicerad: 2011-10-14 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 15:08

Polycystiskt ovariesyndrom ökar risken för graviditetskomplikationer

Kvinnor med sjukdomen polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, löper mer än dubbelt så stor risk att drabbas av för tidig förlossning, havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes. Barnen till dessa mödrar löper ökad risk för att födas stora för tiden och med syrebrist. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som publiceras i den vetenskapliga tidskriften British Medical Journal idag. Forskarna fann dessutom att graviditetskomplikationerna inte berodde på provrörsbefruktning eller kvinnornas övervikt som man tidigare misstänkt.

PCOS är en vanlig sjukdom som drabbar cirka fem till femton procent av alla kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av att äggstockarna har många och små äggblåsor samt av oregelbundna eller uteblivna ägglossningar och menstruationer. Detta leder till att dessa kvinnor oftare behöver provrörsbefruktning för att kunna bli gravida. Kvinnor med PCOS har också en ökad benägenhet att gå upp i vikt och ökad kroppsbehåring av manlig typ. Orsaken till att vissa kvinnor får PCOS är inte känt men tvillingstudier tyder på att det finns en genetisk komponent.

– Kvinnor med PCOS har svårare än andra att bli gravida och i studien visar vi att kvinnorna och barnet löper större risk för komplikationer före och i samband med förlossningen, berättar Nathalie Roos, läkare vid Kvinnokliniken Karolinska Universitetssjukhuset och doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Tidigare forskning om PCOS och graviditet har baserats på små studier och har framför allt inkluderat kvinnor som genomgått provrörsbefruktning. Detta har gjort det svårt att uttala sig om det varit provrörsbefruktningen, kvinnornas övervikt eller PCOS som har varit orsaken till graviditetskomplikationerna. Detta är den första studien i världen av tillräcklig storlek för att kunna undersöka sambandet mellan PCOS och komplikationer under graviditet och förlossning.

Forskarna vid Karolinska Institutet sammanlänkade flera svenska hälsoregister och kunde på detta sätt följa 3 787 barn vars mödrar fått diagnosen PCOS och jämföra med över en miljon barn vars mödrar inte haft PCOS. Forskarna fann att kvinnor med diagnosen PCOS oftare var överviktiga (60,6 respektive 34,8 procent) och att de använde sig av provrörsbefruktning i större utsträckning för att bli gravida (13,7 respektive 1,5 procent). Kvinnor med PCOS löpte 45 procents ökad risk att drabbas av havandeskapsförgiftning under graviditeten, och dubbelt så hög risk för mycket för tidig förlossning och graviditetsdiabetes. Barnen till dessa mödrar löpte större risk att födas stora för tiden och med syrebrist i samband med förlossningen.

Resultaten av studien kan medföra att gravida med PCOS runt om i världen kan få bättre vård och att man därmed kan minska riskerna både för mor och barn. Kvinnor med PCOS kan behöva följas bättre under sin graviditet och vid sin förlossning så att riskerna kan minskas både för mor och barn skriver Nathalie Roos och hennes kollegor.

Publikation

Risk of adverse pregnancy outcomes in women with polycystic ovary syndrome: population based cohort study.
Roos N, Kieler H, Sahlin L, Ekman-Ordeberg G, Falconer H, Stephansson O
BMJ 2011 Oct;343():d6309