Publicerad: 2021-06-15 15:50 | Uppdaterad: 2021-06-15 16:32

Planerad återgång till campus till höstterminen

Utifrån att smittspridningen av covid-19 förväntas minska samt att planerade vaccinationer kommer till stånd enligt plan, planerar KI för en återgång till utbildning på campus till höstterminen.

Rektor har den 23 april 2021 beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen. KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget.

KI kommer att håller er uppdaterade via sidan med information till studenter om undervisning med anledning av corona samt via mejl.