Publicerad: 2016-10-28 16:49 | Uppdaterad: 2022-05-03 10:31

Över en halv miljard kronor i VR-anslag till forskare vid KI

På torsdagen den 27 oktober kom årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin medicin och hälsa. Det totala beloppet som delas ut är nästan 980 miljoner och KI:s forskare tilldelas hela 524 325 017 kronor.

Av 1 160 inkomna ansökningar har 254 beviljats, varav 128 vid KI. Medlen fördelas över åren 2016-2020.

De fem största bidragen till KI forskare i utlysningen är:

Marie Carlén, Institutionen för neurovetenskap
Projekt: Kontroll av uppmärksamhet - det kolinerga systemets betydelse
Projektbidrag: 8 800 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Erika Franzén, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Projekt: Balansträning för personer med Parkinsons sjukdom (BETA-PD): klinisk effektivitet, neuroplasticitet och implementering
Projektbidrag: 7 200 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Johan Sandberg, Institutionen för medicin, Huddinge
Projekt: Immunbiologisk undersökning av "innate-like" T lymfocyter i hälsa och sjukdom orsakad av virusinfektion
Projektbidrag: 7 200 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Carlos Ibanez, Institutionen för neurovetenskap
Projekt: Neurotrophic signalering i den vuxna nervsystemet - Betydelsen för neuropsykiatriska störningar
Projektbidrag: 7 100 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Unnur Valdimarsdottir, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Projekt: Genetiken bakom posttraumatiskt stressyndrom bland svenska tsunamiöverlevare
Projektbidrag: 7 100 000 kronor fördelade över åren 2017-2020

Bidragsbeslutet omfattar fem kategorier: projektbidrag (107 stycken vid KI), etableringsbidrag (16 stycken vid KI), projektbidrag för alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen (3 stycken vid KI), bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö (2 stycken vid KI) samt forskarskola inom bioinformatik.

Läs mer om alla bidragsbeslut i denna omgång på VR:s hemsida.