Publicerad: 2017-02-03 20:44 | Uppdaterad: 2021-07-29 15:59

Över 10 miljoner till KI-forskare från Torsten Söderbergs stiftelse

I december 2016 fick fem KI-forskare anslag från Torsten Söderbergs stiftelse, totalt delar de på över 10 miljoner kronor.

Projekten som har fått medel handlar bland annat om att ta fram en ny behandling mot multiresistenta bakterier respektive individanpassade behandlingar vid depression.

Torsten Söderbergs stiftelse delar ut anslag till vetenskaplig forskning inom ämnesområdena medicin, ekonomi, rättsvetenskap samt i viss utsträckning till projekt inom andra områden.

I snitt delar stiftelsen ut 90 miljoner kronor om året till vetenskaplig forsknings- och undervisningsverksamhet. Karolinska Institutet är bland de största mottagarna av medel från stiftelsen.

Forskarna som fick medel

  • Ulf Eriksson, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Role of VEGF-B mediated lipotoxicity in diabetic complications, 2 000 000 kronor
  • Ulf Andersson, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Utarbetande av ny terapi mot inflammatoriska systemsjukdomar med hjälp av HMGB1-antagonister, 1 500 000 kronor
  • Sandra Ceccatelli, Institutionen för neurovetenskap, A novel approach to choose the best individual antidepressant treatment, 2 000 000 kronor
  • Peter Bergman, Institutionen för laboratoriemedicin, Ny behandling mot multiresistenta bakterier genom aktivering av naturlig immunitet, 1 600 000 kronor
  • Sophie Erhardt, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Novel Immune activation-based Drug Discovery Strategies for psychiatric disorders, 3 000 000 kronor