Publicerad: 2020-01-30 16:03 | Uppdaterad: 2020-02-14 09:33

Östrogenreceptorn beta kontrollerar motorisk hyperaktivitet och kan ha en roll i utvecklingen av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Two men standing in a buidling

I en ny studie visar forskare från Karolinska Institutet att östrogenreceptorn beta (ERß) påverkar nervsignaler i den del av hjärnan som styr motoriska viljehandlingar. Resultaten belyser hur viktigt ERß och det kvinnliga könshormonet östrogenet är för hjärnans utveckling och funktion och att en obalans av hormonet skulle kunna bidra till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Denna nya studie, publicerad i tidskriften Neuroendocrinology, visar att östrogenreceptorn beta (ERß) påverkar nervsignalerna i motorcortex, som är den del av hjärnan som styr motoriska viljehandlingar. De visar även på att avsaknaden av ERß leder till motoriska störningar, liknande de som observerats i studier av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos djur.

- Vi har sedan länge observerat att möss som saknar ERß (s.k. BERKO möss) är mer aktiva och aggressiva än vildtypmöss, säger Ivan Nalvarte, Docent vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, som har lett studien. Fastän det aggressiva beteendet har beskrivits tidigare saknas det utförliga studier på BERKO mössens motoriska aktivitet. I denna studie har vi med hjälp av omfattande beteendestudier kunnat visa på motorisk hyperaktivitet, men sämre motorisk kontroll, hos BERKO möss. Mössen visar även en bristande förmåga att kontrollera uppmärksamhet på ett liknande sätt som observerats i studier av ADHD i djur, vilket kan innebära att östrogen spelar en större roll än man tidigare trott i neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Genom att kombinera beteendestudier med gen-expressions analys, elektronmikroskopiska, elektrofysiologiska och cell- och molekylärbiologiska analyser har forskarna kunnat visa att ERß hämmar signalerna i motorcortex genom att kontrollera utvecklingen och funktionen av de nervceller som styr detta, samt den elektriska isoleringen av dessa och andra nervceller. Forskarna har även visat att dessa effekter av östrogenreceptorn beta verkar vara begränsade till specifika områden i hjärnbarken.

Fynden i studien kopplar samman ERß med neuromotorisk funktion och belyser vikten av korrekt östrogensignalering under hjärnans utveckling. Studien betonar också att mer forskning krävs för att förstå de molekylära mekanismerna bakom könshormoners inverkan på hjärnans utveckling och på vilket sätt en obalans, till exempel genom exponering av hormonstörande ämnen, kan bidra till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD.

Studien gjordes i nära samarbete med flera forskargrupper vid KI, från Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära och Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi, och med forskare från University of Houston (USA) och Third Military Medical University (Kina).

Forskningen finansierades bl.a. av Emil & Wera Cornells stiftelse, Vetenskapsrådet, Centrum för Innovativ Medicin (CIMED), NovoNordiskfonden, och Hjärnfonden.

 

Kontakt

Ivan Nalvarte Senior forskare