Publicerad: 2014-05-28 14:47 | Uppdaterad: 2014-05-28 14:59

Ökad risk för självmord vid diabetes

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att diabetes medför en ökad statistisk risk för självmord, särskilt bland personer som får diagnosen tidigt i livet. Studien publiceras i vetenskapstidskriften Diabetes Care.

Arbetet bygger på anonym information från svenska patientregister om 252 191 personer som fått diagnosen diabetes typ 1 eller typ 2 under åren 1996-2009. Varje deltagare med diabetes matchades avseende ålder, kön och födelseort mot fem slupmässigt valda personer ur normalbefolkningen som inte hade diabetes (en så kallad matchad kohortstudie). Resultaten visar bland annat att risken för suicid var mer än tre gånger högre i diabetesgruppen än i kontrollgruppen. Även risken för annan onaturlig död ökade i diabetesgruppen.

Ett förhållandevis vanligt tillvägagångssätt var dödlig förgiftning, exempelvis genom överdos av insulin eller antidiabetesläkemedel (9 procent). Risken för självmord var särskilt hög för personer som fått diagnosen före 40 års ålder, det vill säga diabetes typ 1. Forskarna konstaterar att riskökningen bara till en mindre del berodde på psykiska problem.

Den publicerade studien är ett samarbete med universitetet i Manchester, Storbritannien. Forskningsledare har varit Bo Runeson, professor i psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och verksam vid Centrum för psykiatriforskning. Forskningen har finansierats genom anslag från Söderström-Königska Stiftelsen.

Publikation

Unnatural deaths in a national cohort of people diagnosed with diabetes.
Webb R, Lichtenstein P, Dahlin M, Kapur N, Ludvigsson J, Runeson B
Diabetes Care 2014 Aug;37(8):2276-83