Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Den 16 maj håller Enheten arkiv och registratur en öppen föreläsning om rutinerna kring begäran om allmän handling.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 18 april håller Enheten arkiv och registratur en öppen föreläsning om rutinerna kring arkivering och diarieföring av utbildningshandlingar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 15 februari håller Enheten arkiv och registratur en öppen föreläsning om rutinerna kring begäran om allmän handling.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 18 januari är det dags för årets första introduktion till diarieföring och arkivering.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu finns en ny version (1.10) av Karolinska Institutets dokumenthanteringsplan.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2024-06-11