Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Det kan finnas problem med att arkivera vissa ärenden i Varbi. Detta beror på ett fel i integrationen. ITA och konsulter felsöker.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Imorgon, tisdag 5 mars, uppgraderas KI:s diarium W3D3. Systemet är inte åtkomligt för registrering av ärenden eller handlingar under uppgraderingen. Detsamma gäller webbformulär i portalbas samt att skapa ärenden via Varbi. Systemet är planerat att vara i drift igen onsdag.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Vi har under morgonen, mellan cirka kl. 09:15 till 10:30 haft en intern driftstörning som berodde på en avvikelse vid en planerad systemuppdatering.
Detta medförde att flera system bland annat webben ki.se var otillgänglig.

Detta är nu åtgärdat.

/KI IT-avdelning
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Just nu går det inte att logga in i PA-webben
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Den 27/2 kommer ITA att peka om DNS:en ntp.ki.se från 130.237.99.10 till 130.237.100.10.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Idag onsdag (240117) kommer Primula klienten samt PA-webben vara helt nedstängda eller fungera med mycket begränsad funktionalitet p.g.a månadsomställning.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Ett år efter att registrering av nödkontakt (ICE) gjordes ska en e-post påminnelse skicks ut med uppmaning om att uppdatera kontakten/kontakterna om nödvändigt. Fel e-post meddelande har nu skickats ut och systemleverantören arbetar med att korrigera detta. Det e-post meddelande som nu skickats ut är fel och kan bortses ifrån.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KI kommer att uppgradera Primula till 12.6 med start torsdag den 30 november från klockan 15.00. Ingen kommer då att kunna arbeta med Primula/PA-webben.

Uppgraderingen förväntas vara klar redan klockan 21.00 samma dag.
Du hittar klienten till Primula under ”Digitala redskap” och sedan Primula-klient.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KIWAS driftproblem
Vissa användare och sökande upplever tekniska problem vid inloggning eller arbete i KIWAS (adminverktyget eller kurskatalogen).
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Om du använder Google Chrome för att logga in i ELN och har fått problem efter uppgraderingen, behöver du rensa cacheminnet.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
I våras genomförde Adobe uppdateringar som gjorde att du som slutanvändare behövde logga in på nytt i Adobes tjänster, som Creative Cloud och Acrobat. Vid inloggning måste rätt profil väljas för åtkomst till ditt konto och vissa användare får nu meddelande om att tjänster upphört.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09