Publicerad: 2024-02-28 10:51 | Uppdaterad: 2024-02-28 11:23

Ny utgåva av boken Essential Guide to Blood Coagulation

Två läkare och forskare inom klinisk kemi och koagulation
Maria Magnusson och Jovan Antovic Foto: Linnea Jonasson Bernholm

Under hösten 2024 kommer en uppdaterad utgåva av boken "Essential Guide to Blood Coagulation". Den första upplagan av boken gavs ut på svenska 1997. Sedan 2010 har boken getts ut på engelska och den har blivit en uppskattad källa till snabb information om koagulationstillstånd, utredning och behandling. Nu förnyas boken då nya utrednings- och behandlingsmöjligheter har tillkommit.

Boken är en av få medicinska textböcker på engelska som helt skrivs av svenska författare. Redaktörer för boken är Maria Magnusson och Jovan Antovic, båda vid forskargruppen klinisk kemi och koagulation, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och samtliga medförfattare är alla disputerade specialistläkare och verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset.

–De senaste åren har en snabb utveckling skett inom bland annat precisionsmedicinska utredningar, hemofililäkemedel, per orala antikoagulantia och strokevården, säger Jovan Antovic och Maria Magnusson.

För att i möjligaste mån belysa de aspekter som läkare, sjuksköterskor och laboratoriepersonal står inför i vården av patienter med blödningar, blodproppar och olika blodlevringsrubbningar skrivs kapitlen i samarbete mellan koagulationsspecialister och kollegor inom angränsande specialiteteter inklusive anestesi, neurologi, kardiologi, reumatologi, hepatologi, nefrologi, kirurgi, klinisk genetik, transfusionsmedicin etc.

–Att koagulationsspecialisterna på koagulationslab och barn-och vuxenkoagulationsmottagningarna arbetar över gränserna är angeläget för våra patienters bästa, det visades bland annat tydligt under Covid-19-pandemin då blodproppar drabbade många av patienterna och nya riktlinjer snabbt behövde tas fram, säger Antovic och Magnusson.

För att hedra redaktören för första utgåvan, professor emerita Margareta Blombäck, byter boken nu namn till Blombäck Essential Guide to Blood Coagulation.

–Professor Blombäck är en av många pionjärer inom koagulation som varit verksam på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet och bidragit till Sveriges starka roll inom koagulationsområdet, säger Antovic och Magnusson.