Publicerad: 2023-10-30 16:00 | Uppdaterad: 2024-04-04 15:56

Ny svensk upplaga av stödmaterial om ansvarsfull medierapportering

Framsida Att förebygga självmord: Ett störmaterial för yrkesverksamma inom media (2023)
Att förebygga självmord: Ett störmaterial för yrkesverksamma inom media (2023) Foto: iStockPhoto/Gabriella Jansson

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har lanserat en fjärde upplaga av Att förebygga självmord: Ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media. Stödmaterialet är en översatt och anpassad version av Världshälsoorganisationens (WHO) originalupplaga och handlar om de effekter rapportering om självmord i media kan ha samt hur yrkesverksamma kan rapportera om självmord på ett balanserat och ansvarsfullt sätt.

Tidigare i höstas lanserade WHO den fjärde upplagan av Preventing suicide: A resource for media professionals som tagits fram i samarbete med International Association for Suicide Prevention (IASP). Den nya upplagan summerar rådande evidens rörande medierapportering och dess inverkan på självmord. Den tillhandahåller praktisk vägledning för yrkesverksamma inom media om hur de på ett ansvarsfullt sätt kan rapportera om självmord.

NASP har översatt och kulturellt anpassad en svensk version av den fjärde upplagan, Att förebygga självmord: Ett stödmaterial för yrkesverksamma inom media.

NASP arbetar med språklig och kulturell anpassning för svenska förhållanden

Sedan 1997 är NASP knutet till Världshälsoorganisationen som "WHO Collaborating Centre for Research, Methods Development and Training in Suicide Prevention". NASP ansvarar för att översätta och kulturellt anpassa WHO:s material som rör suicidsprevention. 

Tidigare översättningar och stödmaterial för andra yrkesgrupper finner du via Stödmaterial om självmordsprevention.