Publicerad: 2016-08-24 08:57 | Uppdaterad: 2018-12-20 11:12

Ny studie: Så påverkas kvinnors sexlust av p-piller

Effekten av kombinerade p-piller på sexualitet hos unga friska kvinnor har undersökts i en stor studie vid Karolinska Institutet. Studien, publicerad i The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, visar att sexuell lust för vissa kan minska signifikant med p-piller. Resultaten ska dock tolkas med försiktighet.

Angelica Lindén HirschbergDet är första gången som effekten av kombinerade p-piller på sexualitet hos unga kvinnor undersöks i en stor randomiserad och placebokontrollerad undersökning. Studien vid Karolinska Institutet har letts av professor Angelica Lindén Hirschberg vid institutionen för kvinnors och barns hälsa. Sammanlagt 340 kvinnor randomiserades till aktiv behandling eller placebo.

Resultaten visar att sexuell funktion generellt inte påverkas av förstahands p-piller innehållande levonorgestrel*. Men den visar också att vissa aspekter av sexualiteten, såsom lust, tillfredsställelse och upphetsning minskade signifikant med p-piller jämfört med placebo.

Relativt liten

Effekten är på gruppnivå, en genomsnittsskillnad, men när man tittar på hur stor förändringen är bedöms den som relativt liten.

– Eftersom förändringarna var relativt små måste resultaten tolkas med viss försiktighet. För enskilda kvinnor kan dock effekten vara av klinisk betydelse, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Hon menar att en sådan möjlig sidoeffekt bör beaktas vid förskrivning av p-piller och kan vara relevant för val av preventivmetod. Resultaten kan inte generaliseras till andra sorter av kombinerade p-piller eftersom de kan variera vad gäller riskprofil och sido-effekter.

– Det är viktigt att undersöka effekten av alternativa hormonella preventivmedel. Sådana studier pågår och kommer att bidra till kunskapen, säger Angelica Lindén Hirschberg

Har du något råd till kvinnor som äter p-piller?

– Vi hoppas att kvinnor inte ska skrämmas upp i onödan och sluta med sina p-piller om det hittills har fungerat bra. Om man ska börja med p-piller är det viktigt att ställa frågor som man undrar över till sin barnmorska eller gynekolog.

*När det gäller kombinerade p-piller rekommenderas just den sort som användes i studien (etinylöstradiol + levonorgestrel) i första hand då den anses ha lägst blodproppsrisk.

Publikation:

Combined Oral Contraceptives and Sexual Function in Women – a Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Trial
Niklas Zethraeus, Anna Dreber, Eva Ranehill, Liselott Blomberg, Fernand Labrie, Bo von Schoultz, Magnus Johannesson, och Angelica Lindén Hirschberg
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, online 15 augusti, 2016, doi: 10.1210/jc.2016-2032.