Publicerad: 2022-05-17 12:12 | Uppdaterad: 2022-05-17 12:18

Ny omgång av uppskattad ledarskapsutbildning inom hälso- och sjukvården

Vi träffar Lisa Smeds Alenius, ny kursansvarig för den uppskattade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1 på 30 hp. Sedan starten har över 3 000 deltagare gått utbildningen. Den har nyligen uppdaterats för att säkerställa att den är fortsatt relevant för chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Nu öppnar anmälan för nästa omgång som har planerad start våren 2023.

Lisa Smeds Alenius, Med Dr på Medical Management Center på LIME, leg. sjuksköterska. Foto: Stefan Zimmerman

Ni har haft många deltagare genom åren. Vad är det som är unikt med just denna utbildning?

Utbildningen består av fyra delkurser som bygger successivt på varandra och jag tror att det är längden och omfattningen som är det unika. Vi hinner gå på djupet för att få till en långsiktig förändring hos deltagarna som hjälper dem att leda bättre. Deltagarna breddar och fördjupar sin kompetens som ledare vilket i förlängningen gör att patienterna får det bättre.

Vi ser att deltagarna också får viktiga kontakter och ett värdefullt nätverk inom hälso- och sjukvården. De får möjlighet att reflektera mycket tillsammans och får på så sätt ett annat sätt att tänka. De ges även möjlighet att knyta an sina egna erfarenheter och kunskaper med aktuell teori och forskning. Att ledarna har en stabil grund inom aktuell forskning tror vi gynnar både patienterna och organisationen.

”Att chefer inom hälso- och sjukvården har en stabil grund i aktuell forskning tror vi gynnar både patienterna och organisationen”

Lisa Smeds Alenius, Med Dr på Medical Management Center på LIME, leg. sjuksköterska

Vilka är de senaste förändringarna som ni har gjort?

För att säkerställa att innehållet är aktuellt och relevant har vi tittat över innehållet i alla delkurser. Vi har även lagt till tre så kallade ”strimmor” som löper igenom hela utbildningen och är ständigt närvarande i de olika delkurserna; 1) kommunikation 2) självmedkänsla och 3) olika villkor.

Vi har förtydligat deltagarnas egen roll i sitt lärande och det egna ansvaret i att få ut så mycket av utbildningen som möjligt. Beroende på vad deltagarna vill ha mer stöd i, kan vi ta in föreläsningar och extramaterial. En annan viktig förändring är att vi har ökat de digitala elementen i kursen. Vi har en, för utbildningen, ny digital lärplattform som deltagarna har tillgång till dygnet runt där vi kurerar innehållet för att stötta deltagarna utifrån deras intressen och vad de upplever som relevant för just deras organisation. För att öka flexibiliteten i olika kursmoment använder vi även digitala mötesformer, som komplement till campus-träffar.

Hur har utbildningen utvecklats över tid?

Utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1 gick från början som fristående kurs där ett fåtal platser erbjöds som uppdragsutbildningsplatser. Sedan 2017 ges utbildningen enbart som uppdragsutbildning vilket innebär att det är arbetsgivaren som väljer deltagare och står för kostnaden. Deltagarna är yrkesverksamma chefer som upplevs som mycket motiverade, ambitiösa och intresserade av våra ämnen. De uttrycker att de vill kunna bidra med sina nya kunskaper tillbaka till sina verksamheter och organisationer för att förbättra vården för patienterna men även kunna stötta medarbetare och kollegor på ett bättre sätt.

Alla som deltar i utbildningen är chefer eller har chefsuppdrag på olika nivåer inom hälso- och sjukvården vilket innebär att diskussionerna rör dagsaktuella frågor med nära koppling till deltagarnas egna problem och utmaningar i sina respektive verksamheter. Det blir en spännande dialog och samspel där vi i kursteamet tillsammans med kursdeltagarna hjälps åt att vända och vrida på frågor och ta hjälp av forskning och tidigare kunskap för att fördjupa förståelsen.